Bio-Works erhåller order från Chr. Hansen A/S värd 2,4 miljoner SEK

Report this content
  • Idag har Bio-Works Technologies AB erhållit en order värd 2,4 miljoner kronor från Chr. Hansen A/S.
  • Ordern är resultat av ett längre samarbete med Chr. Hansen A/S som nu har utvecklats fullt ut. 
  • Ordern är bekräftad för leverans under 2021.

Bio-Works Technologies har erhållit en order värd 2,4 miljoner kronor från Chr. Hansen A/S i Danmark. Chr. Hansen är ett globalt bioteknologi företag som utvecklar naturliga tillsatskomponenter för livsmedels-, närings-, läkemedels- och jordbruksindustrin.

Jonathan Royce, VD på Bio-Works:

"Vi är mycket nöjda att kunna meddela denna nyhet. Dagens order är resultatet av ett långsiktigt projekt som började redan 2013 med Chr. Hansen. Produkten som är beställd är en kundanpassad produkt som är framtagen mot Chr. Hansens egen specifikation. Hos Bio-Works har vi flexibiteten att anpassa produkter åt våra kunder för att lösa problem som andra leverantörer inte kan göra. Vi ser det som en stor styrka hos oss som vi kan bygga vidare på i framtiden." 

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-05 11:10 CET.

For more information, please visit the Bio-Works homepage at, www.bio-works.com or contact: Jonathan Royce, CEO, e-mail: jonathan.royce@bio-works.com, phone: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Media

Media

Citat

Vi är mycket nöjda att kunna meddela denna nyhet. Dagens order är resultatet av ett långsiktigt projekt som började redan 2013 med Chr. Hansen. Produkten som är beställd är en kundanpassad produkt som är framtagen mot Chr. Hansens egen specifikation. Hos Bio-Works har vi flexibiteten att anpassa produkter åt våra kunder för att lösa problem som andra leverantörer inte kan göra. Vi ser det som en stor styrka hos oss som vi kan bygga vidare på i framtiden.
Jonathan Royce, VD på Bio-Works