Bio-Works offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

Bio-Works Technologies AB (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande till allmänheten och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats, www.bio-works.com/investor-relations.

Bio-Works har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (med vissa begränsningar), samt institutionella investerare i Sverige och internationellt, att teckna aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om listning på Nasdaq First North Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att finansiera utvecklingen av Bolagets kommersiella organisation, förstärka tekniskt säljstöd till kunder och distributörer, förstärka den befintliga produktportföljen och investera i uppskalning av produktionen.

Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North ger Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets aktier och möjliggör även att Bio-Works tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En listningen av Bio-Works bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar högst 7 274 000 aktier.
  • Teckningskurs har fastställts till 11,00 SEK per aktie.
  • Erbjudandet uppgår till cirka 80 miljoner SEK.
  • Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är begränsat till aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon EUR eller motsvarande belopp i SEK.
  • Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 20 november – 29 november 2017.
  • Likviddagen är den 1 december 2017.
  • Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 14 december 2017.
  • Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 12 041 670 till 19 315 670, motsvarande en utspädning om cirka 37,7 procent av antalet aktier och röster.
  • Marknadsvärdet på Bolaget kommer efter Erbjudandets genomförande och vid full teckning att uppgå till cirka 212,5 miljoner SEK.
  • Prospektet innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag.

Mats Johnson, CEO

Tel: +46705165337

mats.johnson@bio-works.com

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige.

Prenumerera

Citat

”Genom börsnoteringen tar vi nästa viktiga steg i utvecklingen av Bio-Works mot att bli en större global leverentör av agarosbaserad reningsmedia for produktion av proteiner, peptider och andra biomolekyler”
Mats Johnson