Bio-Works bekräftar ny 2,8 MSEK order för leverans av WorkBeads

Report this content
  • Idag bekräftade Bio-Works en ny order för WorkBeads, affimAb - en produkt som används i reningen av terapeutiska antikroppar till Fizlabpribor. 
  • Ordern är en uppföljningsorder efter en lyckad leverans till ett värde av 350 000 EUR  i december 2021. 
  • Beställningen är bekräftad för leverans i Q4-2022 och ordervärdet uppgår till 2,8 MSEK 

”Den här ordern är en följd av att vi i juni framgångsrikt levererade en signifikant order av WorkBeads affimAb och vi var medvetna om att efterfrågan var fortsatt hög. Bio-Works har jobbat kontinuerligt under det första halvåret för att öka vår produktionskapacitet och möta våra kunders behov, som ett resultat är vår kapacitet för WorkBeads affimAb idag 5X högre. Det är glädjande att nu kunna hjälpa de kunder som drabbats av branschens långa ledtider för protein A resiner, säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-29 08:58 CET.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works

Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga för alla.Vår vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya metoder och idéer. WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, används för rening av proteiner, peptider och andra biomolekyler - resultatet blir renare läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.

Dokument & länkar