Bio-Works bekräftar ny stor order från Reliance Life Sciences värd 2,8 miljoner SEK

Report this content

Idag har Bio-Works Technologies AB bekräftat en ny stor order från Reliance Life Sciences , ett indiskt bolag som utvecklar bland annat biologiska läkemedel såsom plasma proteiner, biosimilarer och andra innovativa proteiner.

”Återigen har det bekräftats att Bio-Works WorkBeads resiner är konkurrenskraftiga i storskaliga protein-reningsapplikationer. Vi har sett ett ökat intresse för våra produkter på den indiska marknaden under en längre tid. Nu har våra kommersiella satsningar i Indien gett resultat,” säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.

Reliance Life Sciences har beställt två så kallade jonbytare som är en del av Bio-Works breda portfölj av kromatografi resiner. En delleverans förväntas innan årsskiftet och en till leverans är planerad januari 2022.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 08:57 CET.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.

Media

Media

Dokument & länkar