Bio-Works erhåller order värd 1,3 miljoner SEK från PolyPeptide Laboratories Inc

Report this content

PolyPeptides kontraktstillverkningsorder är en så kallad "Rated Order" för covid-19 vaccin produktion enligt amerikanska statens Operation Warp Speed. 

Bio-Works Technologies har erhållit en order värd 1,3 miljoner kronor från PolyPeptide Laboratories Inc i USA. Beställningen avser ett nytt projekt hos kontrakttillverkaren och omfattas av en "Health Resources Priorities and Allocations System (HRPAS) Rating" via amerikanska statens Operation Warp Speed. 

Jonathan Royce, VD på Bio-Works:

"Vår spetsprodukt,WorkBeads™ 40S har använts sen länge hos PolyPeptide i Sverige, men nu har det som vi alltid trott bekräftats, att när våra globala kunder börjar att känna till fördelarna med Bio-Works produkter, så minskar det tröskeln att komma in på andra produktionsenheter inom samma koncern. Det finns många företag i bioteknik branschen som har produktionsanläggningar i olika världsdelar och vi tror att PolyPeptide exempeln kan upprepas hos andra kunder i framtiden." 

PolyPeptides Laboratories utvecklar processer och producerar peptidbaserade farmaceutiskaprodukter för använding som aktiva substanser i läkemedel. Företaget erbjuder ett komplett servicekoncept med utveckling (kundprojekt) och kontraktstillverkning av kundpeptider. PolyPeptide Laboratories ingår i PolyPeptide-gruppen, som är en av världens ledande producenter av peptider, med verksamhet i Sverige, Belgien, USA, Frankrike och Indien. 

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-16 09:00 CET.

For more information, please visit the Bio-Works homepage at, www.bio-works.com or contact: Jonathan Royce, CEO, e-mail: jonathan.royce@bio-works.com, phone: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.