Bio-Works höjer målet för antal nya kunder 2018

Report this content

Bio-Works har efter det tredje kvartalet 203 kunder vilket betyder att 27 nya kunder har adderats under tredje kvartalet. Antalet kunder som arbetar med uppskalning har ökat med fem och är totalt 45 uppskalningskunder efter det tredje kvartalet 2018. Det innebär att vi med god marginal passerat vårt 2018 års tillväxtmål som var att växa kundbasen på årsbasis med 75 % till totalt 184 kunder. Vi höjer därför vårt mål för helåret 2018 till totalt 235 kunder vilket skulle innebära en ökning av antal kunder med 124 %.

Vår säljprocess innebär att våra industriella kunder arbetar först i labskala för att sedan övergå till en uppskalning av processen för rening av sina målmolekyler (blivande produkter). I uppskalningsfasen börjar våra kunder köpa större mängder av våra produkter. Detta är en process som tar 2-5 år beroende på kundernas projekt. Bio-Works strategi är därför att börja i labskala och hjälpa kunder att gå över till produktionsskala. När kundens produktionsprocess är färdigoptimerad och de produkter våra kunder producerar kommer till marknaden blir inlåsningseffekten för våra produkter stor och innebär att det skapas en förhållandevis stort steg för kunden att byta leverentör. Denna för Bio-Works positiva inlåsningseffekt är särskilt stor när det gäller biologiska läkemedel pga av det regulatoriska regelverket.

Det är därför viktigt för Bio-Works att med högsta möjliga hastighet fylla vår pipeline med så många nya kunder som möjligt. Bio-Works följer därefter kundernas projekt och när kunden skalar upp följer vi med i kundens framgång, med efterföljande långsiktigt stabil intjäningsmöjlighet för oss.  

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Vi har snabbt fått bra genomslag i vårt fokus på läkemedels- och diagnostiskindustrin vilket märks både i totala antalet nya kunder och nya kunder med uppskalningsprojekt. Vår förstärkta säljorganisation i Europa har nu kommit upp i fart och vårt initiala säljarbete i Nordamerika börjar också ge resultat i form av nya kunder i labskala och glädjande nog också kunder som skalar upp. Även i Asien ser vi en bra tillväxt på nya kunder i labskala och de med uppskalningsprojekt.”

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar