Bio-Works investerar 1,4 miljon SEK för att öka produktionskapaciteten

Report this content
  • Bio-Works Technologies AB investerar 1,4 miljoner SEK för att kunna möta ökad efterfrågan
  • Produktionskapaciteten på fabriken i Uppsala fördubblas
  • Investeringen förväntas att vara klar efter sommaren 2021

Investeringen på 1,4 miljoner SEK kommer att fördubbla Bio-Works produktionskapacitet för agarosbaserade resiner, som används i produktionen av biologiska läkemedel. Huvuddelen av investeringen går till att addera ytterligare en produktionsreaktor till fabriken i Uppsala. Orderingången till Bio-Works ökade kraftigt under 2020 och den positiva trenden har fortsatt under början av 2021. Hittills i år har bolaget kommunicerat nya större order till ett värde som motsvarar 6,4 miljon SEK.

”Korta ledtider kommer att fortsätta vara en av Bio-Works konkurrensfördelar,” säger Jonathan Royce, VD på Bio-Works. ”Det är viktigt att för oss att kunna leverera större volymer utan att väntetiderna förlängs. Eftersom vi får fler kunder och deras beställningar blir allt större är det viktigt att expandera så att vi ligger ett steg förre och kan fortsätta att möta kundernas efterfrågan.”

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, tel: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.