Bio-Works lanserar WorkBeads affimAb för rening av framtidens biologiska läkemedel

Report this content

Bio-Works lanserar idag WorkBeads affimAb för rening av nya biologiska läkemedel i stor skala. Som för alla Bio-Works produkter ligger fokus på förbättrad produktionseffektivitet; att på kortast möjliga tid fånga upp målmolekylen (läkemedlet) för en så effektivt reningsprocess som möjligt. WorkBeads affimAb har unika egenskaper och kommer kunna skapa stora värden för BioWorks kunder.

Nästan hälften av dagens biologiska läkemedel är monoklonala antikroppar. Dessa renas  i en process i flera steg och innehåller kromatografimedia där Protein A är kopplat på resinen för att fånga upp den monoklonala antikroppen. Många nya biologiska läkemedel baserat på monoklonala antikroppar är under utveckling samtidigt som nya biosimilarer (biologiska kopior av originalläkemedel) tas fram i allt snabbare takt. Detta sker över hela världen, inte minst i Asien. Den allt snabbare utvecklingstakten leder till en ökad efterfrågan av Protein A-baserade media, från både gamla och nya läkemedelsproducenter, med fokus på attraktiv prissättning i förhållande till dess produktionseffektivitet.

Marknaden för Protein A baserade kromatografimedia är värd mer än 4 miljarder SEK och växer med mer än 8 % per år. Marknaden domineras idag av en aktör och en produkt. Dynamiken i industrin är sådan att läkemedelsproducenterna söker aktivt efter nya leverentörer för att ha alternativ till marknadsledaren.

WorkBeads affimAb bygger på Bio-Works patenterade agarosteknologi. Med vår unika resin som bas har vi kopplat på en unik variant av Protein A från vår koreanska samarbetspartner Amicogen. BioWorks har i jämförelse med konkurrenternas motsvarande produkter högre bindningskapacitet även när reningsprocessen körs i hög hastighet och  den har mycket hög tålighet mot den nödvändiga rengöringen mellan processcykler. WorkBeads affimAb är därför i flera avgörande produktionsparameterar bättre än marknadsledarens produkt i termer av mängden målmolekyl som fångas upp av vår produkt (ca. 30 % mer än huvudkonkurrenten vid högt flöde), men också förväntad livslängd i kundens applikation.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Vi är mycket nöjda med att vi på kort tid lyckats kombinera ihop vår teknologibas med Amicogens variant på Protein A till en fantastiskt bra produkt som det finns stort behov av på marknaden. Denna produkt öppnar upp ett nytt viktigt markadssegment för oss. Vi ser detta som ett första steg i vårt samarbete med Amicogen. Bio-Works räknar med att fortsätta utveckla nya produkter baserat på bägge bolagens unika teknologibaser. Vi fortsätter att steg för steg bygga bolaget enligt vår plan.”

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar