Bio-Works ökade sin kundbas med 125% 2018

Report this content

Bio-Works hade vid utgången av 2018 totalt 236 aktiva kunder. Detta betyder att 131 nya kunder har adderats under året, motsvarande en kundtillväxt om 125%. Av dessa är det nu sex kunder som arbetar i produktionsskala och ytterligare 49 är uppskalningskunder varav fyra är i sen uppskalningsfas (nära produktion). Det innebär att Bio-Works med god marginal passerat 2018 års ursprungliga tillväxtmål som var att växa kundbasen på årsbasis med 75% till totalt 184 kunder. Vi nådde även vårt nya mål som var 235 kunder.

Bio-Works kundfördelning

Den generella processen innebär att våra industriella kunder först arbetar i labskala för att sedan övergå till en uppskalning av rening av sina målmolekyler (blivande produkter). I uppskalningsfasen börjar våra kunder köpa större volymer av våra produkter. Att gå från labskala till produktion är en process som tar 2-5 år beroende på kundernas projekt. Bio-Works strategi är att börja i labskala och hjälpa kunder genom de olika faserna upp till produktionsskala. När kundens produktionsprocess är färdigoptimerad och de produkter våra kunder producerar kommer till marknaden blir inlåsningseffekten för våra produkter stor och innebär att det skapas ett förhållandevis stort steg för kunden att byta leverentör. Denna för Bio-Works positiva inlåsningseffekt är särskilt stor när det gäller biologiska läkemedel pga av det regulatoriska regelverket runt dessa.

Det är därför viktigt för Bio-Works att med högsta möjliga hastighet fylla vår pipeline med så många nya kunder som möjligt. Bio-Works följer därefter kundernas projekt så nära som möjligt och när kunden skalar upp kan vi ta del av framgången, med efterföljande långsiktigt stabil intjäningsmöjlighet.  

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Vårt säljarbete i Asien och Nordamerika ger snabbt ökad effekt i antalet nya kunder och även nya kunder i uppskalningsfas. Vi har nu en första kund i Asien som kommit in i produktionsfas. Tillväxten av nya kunder i Nordamerika där vi under förra året började skala upp verksamheten är särskilt glädjande.”

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar