Bio-Works säkrar ytterligare en order från PolyPeptide

Report this content

Bio-Works har erhållit en order värd 1,6 miljoner kronor från PolyPeptide. Totalt har Bio-Works erhållit 7 ordrar från Polypeptide, 4 under 2017 och 3 under 2018. PolyPeptide är en av världens största kontraktstillverkare av peptidläkemedel och står för 25% av den globala produktionen av peptidläkemedel hos kontraktstillverkare. Den senaste ordern kommer att levereras till kunden under det första kvartalet 2019.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Det glädjer oss att Polypeptide använder Bio-Works produkter för optimal produktionseffektivitet. Den höga frekvensen av ordrar från PolyPeptide visar på det förtroende de har för våra produkter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”

Bio-Works har sett en tydlig upptrappning av återkommande ordrar från både existerande och nya kunder. Vi ser att ordervärden blir allt större och kundbasen växer. Hos de 203 kunder som Bio-Works har idag befinner sig ca 45 projekt i uppskalningsfas och 4 i produktionsfas. Vi räknar med att flera av våra kunders uppskalningsprojekt övergår till produktion inom de kommande månaderna. Vid industriell produktion kan varje enskilt projekt hos en kund vara värt upp till 10 miljoner kronor i årliga intäkter för Bio-Works.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.Bio-Works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanståendes persons försorg, för offentliggörande 2018-10-23 kl.18.00.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar