Bio-Works separationsmedia, WorkBeads™, används nu vid storskalig produktion för ett FDA-godkänt biologiskt läkemedel

Report this content

Bio-Works separationsmedia, WorkBeads, har blivit standard vid produktion av ett FDA-godkänt biologiskt läkemedel som idag används på världsmarknaden för behandling av patienter. Det aktuella läkemedlet är det första bland flera läkemedelsprojekt som idag använder WorkBeads som har gått hela vägen från labskala till storskalig produkion.

Bio-Works noterar en tydlig trend där fler och fler av bolagets kunder lägger återkommande ordrar på WorkBeads. Trenden indikerar att fler av Bio-Works kunder kommer allt närmare full produktionsskala. Regulatoriska myndigheter kräver ofta att samma separationsmedia som har använts vid slutet av utvecklingen av läkemedlet (fas 3) också används vid full produktionsskala. Detta innebär återkommande ordrar och intäkter för Bio-Works under läkemedlets livslängd på marknaden.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Vi har länge arbetat intensivt med kommersialiseringen av WorkBeads. Att WorkBeads nu används vid produktion av ett FDA-godkänt läkemedel är ett genombrott och en signifikant verifikation som ytterligare stärker förtroendet för våra produkter. Det minskar tröskeln för användningen av Bio-Works produkter i nya projekt. I förlängningen innebär detta genombrott ökande intäkter för Bio-Works och öppnar upp för nya försäljningsmöjligheter.”

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar