Bio-Works uppdatering Q3-2020

Report this content

Bio-Works Technologies AB netto omsättning under tredje kvartalet uppgick till 1 163 KSEK, vilket gör att den totala försäljningen för perioden 01 januari-30 september uppgick till 4 856 KSEK. Försäljningen under kvartalet var 29% lägre jämfört med Q3 2019 (1 629 KSEK) men den årliga försäljningen fram till 30 september var 28% högre jämfört med perioden 01 januari-30 september 2019 (3 788 KSEK).

”Det tredje kvartalet har varit utmanande på grund av covid-19 vilket har begränsat möjligheten till kundmöten. Det har tagit tid att ställa om till digitala verktyg för att hålla kontakt med kunder,” sa Bio-Works VD Jonathan Royce. ”Men, vi vet att vår kvartalsvisa försäljning är och kommer att fortsätta att vara oregelbunden på grund av att våra kunders uppskalningsprojekt leder till periodiska och irreguljära beställningar. Tittar man på årsresultatet hittills, ser man att vi ligger före samma tidpunkt 2019 och vi tror att vi har bra momentum i Q4. Bio-Works säljorganisation har helt gått över till digitala möten med kund och deras acceptans av digitala möten har ökat markant efter sommaren.” Bio-Works planerar även ett webbinarium i slutet av oktober som handlar om reningen av His-tag proteiner. Detta för att stödja lanseringen av WorkBeads NiMAC produkten.

Bio-Works har tagit emot beställningar som uppgick till 5 603 KSEK under perioden 01 januari-30 september. ”Vi går in i Q4 med en bra backlogg,” säger Royce. ”Vi har flera nyckeltal som visar att våra produkter skalar med våra kunders projekt. Ett exempel är att vårt medelordervärde har mer än tredubblats sen 2017, om vi exkluderar vår största kund som är redan i produktion. Vi har också lyckats bra i våra fokus länder i Asien. Vår koreanska distributör, Amicogen, vann sin största beställning hittills med ett värde över 240 KSEK. Det var en kamp mot en stor konkurrent som Bio-Works tog hem till slut.”

”Med det sagt, vi kan och måste göra mer,” fortsätter Royce. ”Det är extremt viktig att vi ökar vår kommersiella bandbredd och förbättrar vår marknadsföring för att sprida ordet om Bio-Works produkter. Vi vet att den absolut viktigaste faktorn i vår försäljningsprocess är en produktutvärdering hos kund innan de köper. Det betyder att vi måste vara bättre att nå ut till utvecklingsorganisationer som tar fram reningsprocesser. Då kan vi säkerställa att Bio-Works produkter kommer med i utvärderingen.”

Bio-Works har nyligen gjort en omorganisation för att öka fokus på sälj- och marknadsaktiviteter. Man har rekryterat nya medarbetare i sälj- och marknadspositioner och en etablerad industrikonsult har skrivit på med Bio-Works för att öka fokuset på den Indiska marknaden. Indien har visat sig vara ett land med hög potential, med den snabbaste växande marknaden i Q3-2020.

Under Q3 lanserade Bio-Works två nya produkter, WorkBeads NiMAC och WorkBeads Dsalt. WorkBeads NiMAC är riktad mot kunder som använder komplexa uttryckssystem när de producerar proteiner och WorkBeads DSalt sparar kunden tid eftersom produkten inte behöver blötas innan användning. Båda produkterna eliminerar tidsslösande preparativa steg, vilket ger direkt besparing för användaren i form av ökad produktivitet och mindre svinn.

Informationen är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 13:00 CET.

Jonathan Royce, CEO 

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar