Bio-WorksTechnologies AB (publ) har idag godkänts av Nasdaq Stockholm AB som emittent av aktier på Nasdaq First North.

 

Bio-Works Technologies AB (publ) ("Bio-Works" eller "Bolaget") har idag godkänts av Nasdaq Stockholm AB som emittent av aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Första handelsdag med Bolagets aktier är den 14 december 2017.

Bolaget har på begäran av Nasdaq Stockholm AB lämnat vissa kompletterande upplysningar i samband med listningen på Nasdaq First North som sammanställts i dokumentet "Kompletterande information i samband med listningen på Nasdaq First North". Dokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats [https://www.bio-works.com/wp-content/uploads/2017/12/Kompletterande-information.pdf]

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North: BIOWKS

ISIN-kod: SE0007387089

Erbjudandet inför listningen på Nasdaq First North

Anmälningsperioden för Bio-Works erbjudande inför Bolagets listning på Nasdaq First North avslutades den 29 november 2017. Erbjudandet riktades till såväl institutionella och professionella investerare som allmänheten i Sverige och Danmark. Genom nyemissionen fick Bolaget över 1 000 nya aktieägare.

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i samband med listningen på Nasdaq First North. FNCA Sweden är Certified Adviser till Bolaget.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till det prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 november 2017.

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats, www.Bio-Works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Mats Johnson, CEO

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige.

Om oss

Bio-Works bedriver FoU, tillverkning och leverans av agarosbaserade resiner som används för att separera proteiner och andra biomolekyler. I detta stora, etablerade område är våra produkter innovativa och banbrytande med enastående prestanda. De används i akademiska forskningslaboratorier och biofarmaceutiska företag. Bio-Works forsknings-, utvecklings- och produktionsanläggningar finns i Uppsala, Sverige. Kvalitetsstyrningssystemet är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001: 2015 och produkter tillverkas i en farmaceutisk GMP-anläggning.

Prenumerera

Dokument & länkar