Kommuniké från extra bolagsstämma i Bio‑Works Technologies AB

Report this content

Extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) hölls idag den 9 september 2019 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en styrelsesuppleant.

Arvodering

Stämman beslutade att samma styrelsearvode som beslutades om på årsstämman 2019 ska utgå, dvs. på årsbasis 90 000 kronor till var och en av ledamöterna och 180 000 kronor till styrelsens ordförande.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter valdes Peter von Ehrenheim och Thomas Eklund. Yong Chul Shin, som meddelat styrelsen att han frånträder som styrelseledamot, valdes till styrelsesuppleant. Peter von Ehrenheim valdes till styrelseordförande.

Styrelsen utgörs således av Peter von Ehrenheim (styrelseordförande) och Thomas Eklund samt de av årsstämman 2019 valda styrelseledamöterna Kirsti Gjellan, Thomas Pollare, Lena Söderström och Patrick van de Velde, med Yong Chul Shin såsom suppleant.

Peter von Ehrenheim har en lång operativ bakgrund inom Pharmacia Biotech, Amersham och GE Healthcare. Han var chef för separationsdivisionen från 1999 till 2006. Från 2006 till 2011 var Peter chef för GE’s Life Sciences Business som nyligen såldes till Danaher. Sedan 2011 är han entreprenör med egna bolag och styrelseuppdrag. Peter är för närvarande ordförande i Medcap AB, Boule Diagnostics AB samt Sophion A/S och ledamot i Biotage AB.

Thomas Eklund är oberoende rådgivare, styrelseledamot och investerare. Han var chef för Investor Growth Capital 2001 till 2013. Thomas var styrelsemedlem och huvudinvesterare i Swedish Orphan, Carmel Pharma, Entific Medical, Vardapoteket och Memira. Han har också varit investeringschef på AAC Capital och chef för Corporate Finance på Handelsbanken Market. Thomas är för närvarande ordförande i Biotage AB och Sedana Medical AB samt ledamot i Boule Diagnostic, Immedica Pharma AB, Swedencare AB och Surgical Science AB. Han är även rådgivare till Impilo AB och Investor AB.

Styrelsen presenteras närmare i sin helhet på Bolagets hemsida, www.bio-works.com.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar