Kommuniké från extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB den 12 juni 2019

Report this content

Idag, den 12 juni 2019, hölls extra bolagstämma i Bio-Works Technologies AB. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 5 555 600 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 555 560 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Northal Investment AB, Thomas Eklund, Newton Aguiar, Amicogen Inc., Färjsundet Industri Aktiebolag och Rhenman Healthcare Equity L/S. Teckningskursen i emissionen är 6,30 kronor per aktie och teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in institutionella investerare och samtidigt tillvarata möjligheten att skyndsamt säkra finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan tecknarna och baseras på aktiens marknadspris.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Johnson, CEO
Tel: +46 70 516 53 37
E-post: mats.johnson@bio-works.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 11:30 CET.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar