Valberedning för Bio-Works Technologies AB inför årsstämman 2020

Report this content

Bio-Works Technologies AB:s valberedning skall utgöras av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget som önskar ingå i valberedningen, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Staffan Persson, Valberedningens Ordförande,
  • Peter von Ehrenheim (företrädande Amicogen Inc),
  • Newton Aguilar

Valberedningen representerar tillsammans cirka 24 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

  • Val av ordförande vid årsstämma.
  • Antal ledamöter i styrelsen.
  • Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
  • Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
  • Val av revisor.
  • Arvode till revisor.

Årsstämman i Bio-Works Technologies AB kommer att hållas fredagen den 15 maj 2020 på bolagets huvudkontor i Uppsala.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bio-Works Technologies AB:s valberedning kan skicka e-post till info@bio-works.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Bio-Works Technologies AB, Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, märkt ”Till Valberedningen”, senast 13 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Dokument & länkar