BioArctic publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Stockholm den 31 mars 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att den svenska versionen av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats och nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen, som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.bioarctic.se (Investerare/Finansiella rapporter). En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan den 13 april 2021.

---

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2021, klockan 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Mattsson, CFO
E-mail: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: +46 703 52 27 72

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se 
Tel: + 46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.