• news.cision.com/
  • BioArctic/
  • Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – september 2021 den 21 oktober, klockan 9:30

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – september 2021 den 21 oktober, klockan 9:30

Report this content

Stockholm den 11 oktober 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2021, torsdagen den 21 oktober 2021, klockan 08:00 (CET). 

I anslutning till rapporten bjuder BioArctic in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 21 oktober, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera rapporten för perioden januari – september 2021, följt av en frågestund. 

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:
Sverige: 08 505 583 69 
Danmark: +45 781 501 08 
Nederländerna: +31 207 219 496 
Norge: +47 239 639 38 
Schweiz: +41 225 675 632 
Storbritannien: +44 333 3009 266 
Tyskland: +49 692 222 391 66 
USA: +1 646 722 4957 

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q3-2021

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

---

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 oktober 2021, kl. 11.00 (CET).
 

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.