Redeye initiates coverage of Bioarctic

Vi inleder bevakning av Bioarctic där vi i vårt basscenario ser en tydlig uppsida för aktien från nuvarande kursnivåer. Bioarctic utvecklar läkemedel inom neurodegenerativa sjukdomar. BAN2401 är bolagets ledande projekt och här pågår en fas 3-studie inom Alzheimers sjukdom som tillsammans med resultat från tidigare studier ska utgöra underlag för en global registreringsansökan. Värdering på börsen av Bioarctic anser vi indikerar en allt för försiktig inställning till potentialen i BAN2401 och överskattar risknivån i pågående fas 3-studie.

Read more and download the research update: http://bit.ly/2YNr1to

Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life Science and Technology.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Om oss

BioArctic AB är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. www.bioarctic.se

Prenumerera