Senaste lecanemab-data presenteras vid AD/PD™-kongressen

Report this content

Stockholm den 5 mars 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att företaget och dess samarbetspartner Eisai kommer att presentera data om läkemedelskandidaten lecanemab (BAN2401) – en antikropp som syftar till att motverka amyloid-beta-aggregat i hjärnan – vid den 15:e internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar, AD/PD™ 2021.

Den internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar – som på grund av den pågående covid-19-pandemin kommer att hållas digitalt – är ett viktigt vetenskapligt forum med fokus på att förbättra behandlingen av Alzheimers, Parkinsons och andra relaterade neurodegenerativa sjukdomar.

 BioArctics posterpresentation kommer att fokusera på resultaten från en nyligen genomförd studie av hjärnvävnadsprover och lecanemab, som tillsammans med tidigare publicerade data från den stora fas 2b-studien av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom, pekar på möjligheten att lecanemab skulle kunna vara till nytta för personer med Downs syndrom med tecken på funktionell eller kognitiv försämring.

Eisai kommer att presentera interimsresultat från den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien av lecanemab vid tidig Alzheimers sjukdom. Presentationen kommer att fokusera på preliminära resultat avseende effekten av lecanemab på amyloidnivåer i hjärnan hos patienter som deltog i delstudien för bildanalys.

Ämne, aktivitet, datum och tid (CET) Titel

Lecanemab (BAN2401)

Aktivitet: Aβ targeting therapies in AD 2
Lördagen den 13 mars
Muntlig presentation: 13:15-13:30
Direktsänd frågestund: 17:30-18:00

Preliminary amyloid PET analysis in BAN2401 phase 2 open-label extension in subjects who participated in the core imaging subgroup

Lecanemab (BAN2401)

Aktivitet: β-amyloid diseases 
9-14 mars
Poster P142 / #487

Elevated levels of soluble amyloid beta protofibrils in Down’s syndrome and Alzheimer’s disease

 

---

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2021, klockan 08:00 (CET). 

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Om lecanemab (BAN2401)
Lecanemab är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom under utveckling som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab binder selektivt till de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller) som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom för att eliminerar dessa. Lecanemab har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra lecanemab för behandling av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. 

För närvarande pågår en global bekräftande klinisk fas 3-studie (med namnet Clarity AD) med lecanemab i patienter med tidig Alzheimers sjukdom, som baseras på resultaten av fas 2b-studien (Study 201). I juli 2020 initierades fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de har normal kognitiv funktion, men har förhöjda nivåer av amyloid-beta i hjärnan. AHEAD 3-45 programmet genomförs tillsammans med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) med finansiering från United States National Institute on Aging (NIA) och Eisai.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

Taggar: