Antal aktier i BioGaia AB

Report this content

I enlighet med det optionsprogram som beslutades på årsstämman den 8 maj 2012 har inlösen av teckningsoptioner i juni 2015 lett till att BioGaias aktiekapital ökat med 65 500 kronor och uppgår därmed till 17 336 462 kronor.

Antalet aktier har ökat med 65 500 B-aktier varvid antalet B-aktier därefter uppgår till 16 595 794 med oförändrat antal A-aktier, dvs 740 668.

Det samlade antalet aktier uppgår idag, den sista handelsdagen i månaden, därmed till 17 336 462 aktier vilket motsvarar 24 002 474 röster.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2015-06-24 BioGaias dotterbolag IBT går snabbt framåt i utvecklingen av ett läkemedel för för tidigt födda barn
2015-06-12 BioGaia undersöker möjligheten att särnotera Infant Bacterial Therapeutics AB
2015-05-08 Årsstämma i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 30 juni, 2015 kl 09:00.

För mer information 
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera