Citat

Vår studie visar att tillskott med Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 två gånger dagligen i 10 dagar under den akuta fasen av okomplicerad divertikulit resulterar i minskad inflammation och kortare sjukhusvistelse. Eftersom de senaste riktlinjerna föreslår en mer restriktiv användning av antibiotika för denna patientgrupp, kan tillskott med den här probiotikan vara ett bra behandlingsalternativ.
huvudprövare Veronica Ojetti, docent vid katolska universitetet i Rom, Italien
BioGaia arbetar ständigt med identifiering och karakterisering av nya probiotiska stammar genom att aktivt samarbeta med ett gediget internationellt nätverk av forskare och läkare. Den här studien är ett bra exempel på ett sådant samarbete.
BioGaias forskningschef Gianfranco Grompone
Vi har flera anledningar att vara glada över resultatet från den här nya kliniska studien. För det första så är det ett bra exempel på det fantastiska samarbete som BioGaia har med framstående forskare som Veronica Ojetti. För det andra så är det helt i linje med BioGaias fokus inom forskning och utveckling att hitta nya effektiva stammar och indikationer.
BioGaias VD Isabelle Ducellier
“Sedan jag började på BioGaia har jag varit imponerad av professionalismen hos vår amerikanska distributör Everidis. Tack vare Everidis vd Jennifer Cherrys unika förståelse för den amerikanska probiotikamarknaden, har företaget satt standarden för hela BioGaia-gruppen när det kommer till omni-channel strategi. Jag är oerhört glad över att få välkomna alla kollegor i Everidis till BioGaia-familjen”
Isabelle Ducellier, vd BioGaia
“Everidis Health Sciences har haft ett fantastiskt partnerskap med BioGaia i över 13 år.  Att göra partnerskapet permanent är briljant och vi kan inte vara mer exalterade över att bli en del av BioGaia-familjen. Genom sin dedikerade och kompetenta personal, bygger Everidis  BioGaia till ett aktat och tillförlitligt varumärke i USA. Med BioGaia kommer vi ha tillgång till resurser och kompetenser som kan accelerera tillväxten och uppnå målet att vara ledande i den vetenskapsbaserade probiotikakategorin”
Jennifer Cherry, vd Everidis
Storbritannien är en stor och intressant marknad för BioGaia med många konsumenter som har god kännedom om probiotika. Med våra kliniskt prövade probiotiska produkter, något vi vet att många konsumenter efterfrågar, har vi ett starkt erbjudande till den brittiska marknaden. Med utgångsläge i vår globala B2C-strategi är det ett naturligt steg för oss att starta egen distribution i Storbritannien efter vår satsning på egen distribution på den finska marknaden.
Isabelle Ducellier, VD för BioGaia.
Finland är viktigt för oss eftersom det är en av de marknader i världen med störst användning av probiotiska produkter.
BioGaias vd Isabelle Ducellier
Det är inte bara den kliniska effekten som är av betydelse i den här studien utan också minskningen av relaterade kostnader, vilket utan tvekan tillför ett betydande värde ur folkhälsosynpunkt, med tanke på antalet akuta luftvägsinfektioner små barn har och hur dessa påverkar deras livskvalitet.
Pedro Gutiérrez-Castrellón, MD, MSc, DSc
Jag är mycket glad över att kunna utöka vår närvaro i Afrika genom att samarbeta med en regional och professionell partner i Egypten.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef för BioGaia
Vi är ser fram emot nya möjligheter i samarbetet med både Boneprox och Skinome och är övertygade om att detta kommer att leda till en ökad tillväxt för BioGaia.
Sebastian Schröder, vd för BGI
Vi tror starkt på att BioGaia kommer dra nytta av den dynamiska miljön och den expertis inom ny teknik och innovationer som dessa företag kommer att ge.
Isabelle Ducellier, vd för BioGaia AB
Vi ser verkligen fram emot resultatet från vår nästa kliniska studie. Parallellt arbetar vi med att optimera våra produktionsprocesser för att förbereda oss för att kunna skala upp till kommersiell produktion. Bakterierna vi arbetar med är mycket känsliga för syre, så vi har utvecklat och patenterat en unik produktionsteknik som hjälper oss med denna utmaning. Vi är mycket glada över de här framstegen och ser fram emot att lansera vår första produkt.
Sara Malcus, vd för MetaboGen
2020 blev som bekant ett mycket utmanande år runt om i världen. BioGaias försäljning startade dock starkt med en tillväxt i linje med förväntningarna. Trots att covid-19 krisen började på allvar under mars månad, visade BioGaia en försäljningsökning med 7 % i första kvartalet och sedan en tillväxt på 10 % i andra kvartalet. Men under tredje kvartalet kunde vi se att pandemin skulle påverka vår försäljning negativt. Den 12:e oktober meddelade vi att vi förväntade oss en minskad försäljning och försämrat resultat för både kvartal tre och fyra. Vår försäljning går ju huvudsakligen till våra partners och distributörer vilket förklarar den något försenade effekten på försäljningen. Efter en försäljningsminskning på 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %) för tredje kvartalet, så sjönk försäljningen med 10 % (exklusive valutaeffekter -4 %) för fjärde kvartalet jämfört med samma period förgående år med en fortsatt svag försäljning till följd av covid-19 i några av våra största och äldsta marknader, såsom Italien och Spanien. Här har långvariga lockdowns drabbat BioGaias försäljning genom att konsumenterna inte kunnat besöka läkare och fysiska apotek, där försäljningen i dessa länder huvudsakligen sker. Däremot har vi sett god försäljning i länder där vi har implementerat en omni channel-strategi, till exempel i USA och Kina, något som stärkt oss i vår övertygelse att vi behöver satsa ytterligare på direkt till konsumentmarknadsföring på många av våra marknader.
Isabelle Ducellier vd och koncernchef, BioGaia
I linje med vår redan kommunicerade strategi att accelerera utrullningen av våra produkter för vuxna är vi glada att nu kunna erbjuda hela vuxenportföljen till de svenska konsumenterna.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef på BioGaia
Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men vi bedömer att den är relaterad till covid-19 och att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen.
Isabelle Ducellier, koncernchef för BioGaia AB
Resultatet av metaanalysen visar potentialen med L. reuteri DSM 17938 i behandlingen av barn som lider av funktionell buksmärta. Det är värdefullt för både patienter och vårdpersonal att dessa positiva effekter nu har bekräftats i en väl utförd systematisk granskning och metaanalys.
Isabelle Ducellier, vd för BioGaia
Även andra kvartalet 2020 har präglats av pandemin covid-19. Vi har fortsatt vårt arbete med att skydda våra medarbetare och vår verksamhet mot eventuella negativa följder. Vi har bibehållit restriktioner kring resor och fysiska möten och de medarbetare som har kunnat har arbetat hemifrån. Som så många andra företag har vi gått över till digitala möten, både med interna och externa deltagare. Tillsammans med partner har vi under våren arrangerat ett stort antal webinarier över hela världen där forskare föreläst på olika teman för tusentals läkare. I slutet av juni arrangerade vi även vårt första egna webinar, en vetenskaplig diskussion ledd av BioGaias forskningschef, som lockade läkare från framför allt Europa, Nord- och Sydamerika. 
Isabelle Ducellier, Verkställande direktör och koncernchef BioGaia
Det första kvartalet 2020 har kommit att präglas av pandemin covid-19 och dess påverkan på världen i stort och för vår del även på BioGaia. Vi har haft som främsta målsättning att skydda våra anställda och vår verksamhet mot eventuella negativa följder. I början av mars införde vi ett förbud mot internationella flygresor och deltagande i större sammankomster för alla anställda, samt en strikt karantänpolicy. Bara några dagar senare stängde vi samtliga kontor och alla anställda som hade möjlighet att arbeta hemifrån gjorde det. På BioGaia Production, vår egen produktionsanläggning i Sverige, har tillverkningen hittills skett utan störningar. Hittills har BioGaias externa leverantörer inte upplevt några större störningar då de alla är tillverkare av läkemedel och därmed undantagits från krav på stängning.  Oavsett hur covid-19-pandemin utvecklas kommer situationen att kräva att vi löpande under året fortsätter anpassa oss för att motverka de utmaningar den medför. Vi är övertygande om att våra produkter fyller en viktig funktion även i dessa tider och kommer göra allt vi kan för att de ska finnas tillgängliga globalt och att de eventuella negativa effekterna av pandemin på vår verksamhet minimeras
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
BioGaia har länge varit framgångsrikt etablerat i Latinamerika tack vare starka partnerskap med lokala distributörer. Jag är mycket glad över att kunna utöka vår närvaro i denna del av världen genom att lansera med en professionell distributör i Argentina.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef för BioGaia
Resultatet från denna studie bidrar till den imponerande mängden positiva data med L. reuteri Prodentis – hittills 47 vetenskapliga publikationer – och går även hand i hand med ett växande intresse i många marknader för att lansera vår munhälsoprobiotika.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef för BioGaia
I det fjärde kvartalet 2019 minskade försäljningen med 1 %, huvudsakligen beroende på minskade royalties från Nestlé och leveransproblem. Produktförsäljningen ökade med 6 % tack vare god tillväxt i framför allt segmentet Barnhälsa som hade en försäljningstillväxt på 10 %. Rörelsemarginalen uppgick till 33 % trots den minskade försäljningen och våra ökade satsningar i dotterbolagen MetaboGen och BioGaia Pharma. Vi började året med vetskapen om att Nestlé hade sagt upp royaltyavtalet för Growing Up Milk och förstod att det skulle bli svårt att uppnå vår normala tillväxttakt. Planen att kompensera för detta inom andra områden lyckades vi med. Produktförsäljningen för helåret ökade med 12 % medan den totala försäljningen ökade med 4 %. Detta trots att vi drabbades av allvarliga leveransförseningar under tredje och fjärde kvartalet på grund av problem hos en av våra underleverantörer. Under det fjärde kvartalet har problemet med leveransförseningar från vår leverantör i Belgien gradvis minskat.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef i BioGaia
Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 4 % (exklusive valutaeffekter 9 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Som tidigare meddelats beror minskningen på leveransförseningar från vår leverantör i Belgien och på minskade royaltyintäkter. Försäljningen av produkter ökade med 3 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 1 %). Vårt ökade fokus på Asia Pacific (APAC) och Americas fortsätter ge resultat. Under kvartalet ökade försäljningen i regionerna med 16 % respektive 17 %. Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 10 %, drivet av ökad efterfrågan hos konsument men också lanseringar på både befintliga och nya marknader. På grund av leveransproblem hos vår leverantör i Belgien minskade försäljningen till våra distributionspartner av framförallt BioGaia Protectis tabletter. Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi fortsätter det täta samarbetet med våra leverantörer för att minska risken för en upprepning av liknade problem i framtiden
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ser däremot över våra inköpsrutiner för att minska risken för en upprepning av liknade problem
Isabelle Ducellier koncernchef BioGaia AB
Försäljningen under andra kvartalet ökade med 11 % (exklusive valutaeffekter 5 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av produkter, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, ökade med 20 % (exklusive valutaeffekter 14 %). Produktförsäljningen inom Barnhälsa ökade med 19% och drevs främst av vår största produkt, BioGaia Protectis droppar, men också av BioGaia Protectis tabletter. Vår vuxenportfölj, framför allt BioGaia Prodentis och BioGaia Protectis tabletter, växte med 27 %. Till ökningen bidrog även lanseringen av BioGaia Osfortis i kvartalet. Ökningen inom Vuxenhälsa är resultatet av en fokuserad satsning på denna målgrupp. Rörelsekostnaderna ökade med 7 % under kvartalet vilket resulterade i ett rörelseresultat på 78,5 miljoner kronor, en ökning med 8 % jämfört med andra kvartalet föregående år, och en rörelsemarginal på 35 %. Vi fortsätter att lansera våra produkter på nya marknader samtidigt som vi investerar i verksamheten för att fortsätta vår tillväxt
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
Abbott är sedan många år vår partner i ett antal latinamerikanska och även några asiatiska länder. Vi ser stor potential i detta partnerskap och ser fram emot en framgångsrik lansering i Uruguay
Isabelle Ducellier, vd, BioGaia
Försäljningen under första kvartalet ökade med 9 % (exklusive valutaeffekter 2 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av produkter, det vill säga exklusive royaltyintäkter, ökade med 19 % (exklusive valutaeffekter 11 %). Vår största produkt, BioGaia Protectis droppar för spädbarn, ökade på samtliga marknader. Vår vuxenportfölj med framför allt BioGaia Protectis tabletter och BioGaia Prodentis tabletter växte med 54 % vilket är resultatet av en fokuserad satsning på denna målgrupp. Försäljningen i Americas minskade med 9 % vilket är en följd av kvartalsvariation. Kostnaderna ökade med 28 % för huvudverksamheten (exklusive de forskningsintensiva dotterbolagen BioGaia Pharma och MetaboGen) vilket beror på strategiska satsningar för att accelerera framtida tillväxt. Inklusive dotterbolagen ökade kostnaderna med 34 %. Den högre kostnadsutvecklingen jämfört med försäljningsökningen gjorde att rörelseresultatet minskade med 17 % jämfört med första kvartalet 2018. Jag ser naturligtvis inte detta som en bestående trend utan en kortsiktig effekt av att vårt royaltyavtal med Nestlé förändrades vid årsskiftet samtidigt som vi satsar kraftigt i verksamheten.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
Vår studie visar att tillskott med Lactobacillus reuteri 4659 två gånger dagligen i 10 dagar under den akuta fasen av okomplicerad divertikulit resulterar i minskning av både smärta och inflammation samt kortare sjukhusvistelse. Baserat på resultaten föreslår vi att patienter med akut okomplicerad divertikulit ges tillskott med denna probiotika, som ett komplement till standardbehandling med antibiotika
Veronica Ojetti, docent vid katolska universitetet i Rom, Italien
Benskörhet är en vanligt förekommande, global sjukdom. Att bibehålla god benhälsa och förebygga benskörhet är därför ett viktigt fokusområde för BioGaia. Jag är väldigt glad att vår partner Everidis kommer att lansera BioGaia Osfortis i USA. Det är en viktig marknad med stor potential för denna produkt. Successivt kommer fler marknader att lansera BioGaia Osfortis.
Isabelle Ducellier, vd för BioGaia
“Fri från” är en konsumentdriven trend och produkter utan socker, gluten och andra tillsatser efterfrågas alltmer. Bland probiotiska produkter som inte är mejeriprodukter är kapslar en viktig produktformulering som uppfyller de krav som ställs. Vi är därför glada att kunna lansera vår första kapselprodukt. Den finska marknaden är en mogen probiotikamarknad och vi ser fram emot en framgångsrik lansering. Senare i år kommer kapslarna att lanseras på fler marknader.
Isabelle Ducellier, vd för BioGaia
2018 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för BioGaia. Vi nådde en försäljning på 742 miljoner kronor vilket innebar en tillväxt på 16 % om valutaeffekterna exkluderas. Försäljningen ökade i alla regioner, EMEA, Asia Pacific och Americas, och i både barn- och vuxensegmentet. Vi fortsätter att växa snabbarre än marknaden, som beräknas växa med ungefär tio procent per år. Som nytillträdd vd tar jag över en verksamhet med en positiv trend - och med stor potential.
Isabelle Ducellier, vd BioGaia
Jag ser fram emot att arbeta inom den snabbt växande probiotikamarknaden, i ett bolag med en unik kombination av forskning i framkant och ett starkt varumärke.
Isabelle Ducellier, vd på BioGaia
Tredje kvartalet blev ännu ett starkt kvartal med en tillväxt på 18 % (10 % valutajusterat) jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen drevs av försäljning av BioGaia Protectis droppar men även av god tillväxt av BioGaia Prodentis tabletter. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Värt att notera att försäljningen ökade starkt i USA och att utrullningen av BioGaia Gastrus tabletter fortsätter med god tillväxt. För den senaste 12-månadersperioden uppgick försäljningen till 702 (584) miljoner kronor, en ökning med 20% (19% valutajusterat).
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia
Vi är väldigt nöjda med att ha nått denna viktiga milstolpe inom produktutvecklingen och ser fram emot kommande studier och det fortsatta samarbetet med BioGaia och våra partner.
Sara Malcus
Med en etablerad och mycket professionell partner som bWellness hoppas jag att försäljningen av våra väldokumenterade BioGaia Protectis-tabletter i Australien kommer att bli framgångsrik
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia
Det andra kvartalet blev ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 29 % (26 % valutajusterat) jämfört med andra kvartalet föregående år. Tack vare god tillväxt i både barn- och vuxensegmentet nådde vi för första gången över 200 miljoner kronor i försäljning. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Samtidigt vill vi meddela att vi förutser betydligt lägre royaltyintäkter från Nestlé, som en följd av den pågående omförhandlingen av vårt royaltyavtal, som löper ut vid årsskiftet.
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia
MetaboGen har snabbt uppnått de uppsatta milstolparna, vilket gör att vi får ett mer omfattande och ännu närmare samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers inom det heta mikrobiomområdet. Vi ser fram emot dessa samarbeten med tillförsikt.
Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia
Bland äldre kvinnor drabbas upp till 50 procent av frakturer. Att Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 visats kunna minska benförlusten i denna grupp är därför mycket lovande. Vi hoppas att ytterligare studier bekräftar resultaten så att detta nya sätt att behålla god benhälsa och därmed minska risken för frakturer i högre åldrar kan komma till nytta både för den enskilda individen och för samhället.
Sebastian Schröder, tillförordnad vd, BioGaia
Vi är mycket glada att vi har kunnat rekrytera Isabelle. Hon har ett stort kunnande och gedigen internationell erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring till konsument, som har blivit en allt viktigare komponent för vår affärsutveckling. Isabelle har också den intellektuella nyfikenhet och energi som behövs för att kunna sätta sig in i den avancerade forskningen inom våra affärsområden inklusive mikrobiomområdet. Här kommer också hennes erfarenheter från Barncancerfonden väl till pass.
Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia
Jag är glad att vi fortsätter vår expansion på den asiatiska marknaden genom att lansera våra produkter i ytterligare ett land.
Axel Sjöblad, vd, BioGaia
Försäljningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 157 miljoner kronor, vilket var en ökning med 13 % (exklusive valutaeffekter) jämfört med motsvarande period föregående år. I första kvartalets intäkter 2017 ingick en ersättning, från avtalet med Kabaya Ohayo i Japan, för kunskapsöverföring, utbildning och förberedelse för lansering. Korrigerat för denna intäkt ökade försäljningen med 18 % (exklusive valutaeffekter). Intäktsökningen drevs framförallt av god utveckling i regionerna EMEA och Americas och jag är speciellt glad över den fortsatt fina utvecklingen i Östeuropa och Brasilien samt stark försäljning till USA där vårt täta samarbete med våra partner nu ger resultat.
Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
Mikrobiomet är ett hett forskningsområde och MetaboGens verksamhet ligger därför helt i linje med utvecklingen av BioGaiagruppen. BioGaias kärnverksamhet, tillsammans med dotterbolaget BioGaia Pharma och nu också MetaboGen, ger oss en solid plattform för att kunna fortsätta ligga i probiotikaforskningens framkant
Peter Rothschild
Med en etablerad och mycket professionell partner som Dr. Reddy’s, och med tanke på storleken på den indiska marknaden, ser jag fram emot en bra lansering av våra droppar i Indien.
Axel Sjöblad, vd BioGaia
Jag är glad att Sunstar nu lanserar vår väldokumenterade munhälsoprobiotika på flera europeiska marknader. Eftersom marknaden för probiotika för munhälsa växer ser vi en stor potential för BioGaia Prodentis inom de närmaste.
Axel Sjöblad, vd BioGaia
Jag är mycket glad att vi nu lanserar nya produkter tillsammans med Medhouse och ser fram emot att bygga varumärket BioGaia även på vår hemmamarknad. D-vitaminbrist är vanligt här, särskilt under vinterhalvåret, och därför känns det logiskt att introducera produkter som innehåller en kombination av L. reuteri Protectis och D-vitamin.
Axel Sjöblad, vd BioGaia
2017 blev ännu ett framgångsrikt år för BioGaia. En försäljningsökning på 15 % gjorde att vi ökade försäljningen med 80 miljoner kronor och nådde en årsomsättning på 615 miljoner kronor. Vi fortsatte därmed vår fina trend att öka våra marknadsandelar på en marknad som beräknas växa med ungefär 7 % per år. Vårt rörelseresultat passerade för första gången 200 miljoner kronor och nådde 234 miljoner kronor, en ökning med 17 % som resulterade i en rörelsemarginal på 38 %. Jag kan med facit i hand konstatera att vi på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera utvecklingsarbete och försäljningsfokus.
Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
Vi har ett starkt fokus på att expandera vår verksamhet i Asien och jag är mycket glad att ytterligare en av BioGaias produkter kommer att finnas tillgänglig i Kina. Baserat på de positiva erfarenheter vi redan har av att samarbeta med Abbott i Latinamerika och Thailand, ser jag fram emot en lyckad lansering av BioGaia Protectis tabletter med Abbott i Kina.
Axel Sjöblad, vd, BioGaia
Jag är mycket glad att vi nu lanserar nya produkter tillsammans med Medhouse och ser fram emot att bygga varumärket BioGaia även på vår hemmamarknad. D-vitaminbrist är vanligt bland nordbor, särskilt under vinterhalvåret. Det är därför logiskt att vi nu väljer att introducera produkter som innehåller både vår patenterade mjölksyrabakterie L. reuteri Protectis och D-vitamin
Axel Sjöblad, vd, BioGaia
Dessa nya meta-analyser bekräftar återigen att vi har den främsta behandlingen för spädbarn med kolik. Idag kan sjukvårdspersonal runt om i världen vara helt säkra på att de föreslår en effektiv och säker behandling när de rekommenderar BioGaia Protectis droppar till sina patienter.
Axel Sjöblad, vd, BioGaia
Bland äldre kvinnor drabbas upp till 50 procent av frakturer. Att Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 visats kunna minska benförlusten i denna grupp är därför mycket lovande. Vi hoppas att ytterligare studier bekräftar resultaten så att detta nya sätt att behålla god benhälsa i högre åldrar kan komma till nytta.
Axel Sjöblad, vd, BioGaia
Vi informerade om resultaten av denna studie redan i oktober 2015 men har nu tillfälle att lyfta fram dem igen. Det faktum att L. reuteri Protectis kan mildra fruktansvärda följder av diarrésjukdom, såsom kortväxthet, sämre mental förmåga och färdigheter som vuxen och bidra till minskning av återkommande diarré, ökad tillväxt och förbättrad livskvalitet för barn i länder i södra Afrika är mycket uppmuntrande.
Axel Sjöblad, vd, BioGaia