BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Kommentar från vd:
Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 4 % (exklusive valutaeffekter 9 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Som tidigare meddelats beror minskningen på leveransförseningar från vår leverantör i Belgien och på minskade royaltyintäkter. Försäljningen av produkter ökade med 3 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 1 %). Vårt ökade fokus på Asia Pacific (APAC) och Americas fortsätter ge resultat. Under kvartalet ökade försäljningen i regionerna med 16 % respektive 17 %. 
Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 10 %, drivet av ökad efterfrågan hos konsument men också lanseringar på både befintliga och nya marknader. På grund av leveransproblem hos vår leverantör i Belgien minskade försäljningen till våra distributionspartner av framförallt BioGaia Protectis tabletter. Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi fortsätter det täta samarbetet med våra leverantörer för att minska risken för en upprepning av liknade problem i framtiden, säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia. 

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 167,1 (174,7) miljoner kronor, en minskning med 4 % (exklusive valutaeffekter 9 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 161,9 (156,5) miljoner kronor, en ökning med 3 % (exklusive valutaeffekter en minskning med -1 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 128,0 (138,3) miljoner kronor, en minskning med 7 %. Produktförsäljningen inom Barnhälsa uppgick till 124,3 (121,3) miljoner kronor, en ökning med 3 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 38,8 (36,0) miljoner kronor, en ökning med 8 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,5 (66,2) miljoner kronor, en minskning med 25 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 38,0 (51,4) miljoner kronor, en minskning med 26 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 2,19 (2,97) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 51,4 (44,3) miljoner kronor. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Nytt exklusivt avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaias produkter i Uruguay.
 • Ytterligare produkter lanserade i Ghana, Grekland, Mexiko och USA.

1 januari – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 560,7 (532,2) miljoner kronor, en ökning med 5 % (exklusive valutaeffekter 0%). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 544,8 (476,6) miljoner kronor, en ökning med 14 % (exklusive valutaeffekter 8 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 442,7 (438,5) miljoner kronor, en ökning med 1 %. Produktförsäljningen inom Barnhälsa uppgick till 431,0 (386,5) miljoner kronor, en ökning med 12 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 117,4 (92,6) miljoner kronor, en ökning med 27 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 174,4 (202,3) miljoner kronor.
  Rörelseresultatet exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel uppgick till 174,4 (195,3)1) miljoner kronor, en minskning med 11 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 134,7 (150,3)1) miljoner kronor, en minskning med 10 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 7,78 (8,70)1) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -75,1 (-49,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 213,0 (285,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Publicerad studie som visar att BioGaia Gastrus tabletter är effektiv som tillägg till patienter med Helicobacter pylori-infektion.

1) Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen på 7,0 miljoner kronor.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag 23 oktober 2019 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier. För att delta i konferensen ring 08 – 566 427 07. Telefonkonferensen kan också följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q3-2019.

Senaste pressmeddelande BioGaia:
2019-10-15    BioGaias probiotika effektiv som tillägg till patienter med Helicobacter pylori-infektion
2019-10-10    Minskad försäljning på grund av leveransförseningar
2019-08-08    BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

För vidare information: 
Isabelle Ducellier vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/070-994 58 74
Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0708-72 82 33

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 4 % (exklusive valutaeffekter 9 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Som tidigare meddelats beror minskningen på leveransförseningar från vår leverantör i Belgien och på minskade royaltyintäkter. Försäljningen av produkter ökade med 3 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 1 %). Vårt ökade fokus på Asia Pacific (APAC) och Americas fortsätter ge resultat. Under kvartalet ökade försäljningen i regionerna med 16 % respektive 17 %. Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 10 %, drivet av ökad efterfrågan hos konsument men också lanseringar på både befintliga och nya marknader. På grund av leveransproblem hos vår leverantör i Belgien minskade försäljningen till våra distributionspartner av framförallt BioGaia Protectis tabletter. Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi fortsätter det täta samarbetet med våra leverantörer för att minska risken för en upprepning av liknade problem i framtiden
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia