BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen

Report this content

Den 6 april 2018 blev BioGaia majoritetsägare i MetaboGen med en ägarandel på 62 procent. BioGaia har nu, efter att de uppsatta milstolparna uppnåtts, beslutat att utöka sitt innehav ytterligare, vilket resulterar i en ägarandel om 92 procent av aktierna i MetaboGen. Förvärvsvärdet för de ytterligare 30 procenten uppgår till cirka 27,8 miljoner kronor.

BioGaia kommer dessutom att förvärva resterande åtta procent i bolaget inom en treårsperiod. Den ytterligare köpeskillingen kan uppgå till maximalt 12 miljoner kronor beroende på hur många milstolpar som uppnås. 

BioGaias tidigare investeringar i MetaboGen
I december 2014 meddelade BioGaia att beslut tagits att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen. Investeringen skulle ske över en tvåårsperiod och inkluderade villkor om överenskomna milstolpar. Den första investeringen på fyra miljoner kronor genomfördes i december 2014, den andra i december 2015 och den tredje investeringen i december 2016. BioGaias ägarandel av MetaboGen uppgick därefter till 36 procent. I april 2018 investerades ytterligare 11,7 miljoner kronor i bolaget och BioGaia blev majoritetsägare i MetaboGen med 62 procent av aktierna.

”MetaboGen har snabbt uppnått de uppsatta milstolparna, vilket gör att vi får ett mer omfattande och ännu närmare samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers inom det heta mikrobiomområdet. Vi ser fram emot dessa samarbeten med tillförsikt,” säger Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia.

Om MetaboGen
MetaboGen grundades 2011 av professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, och professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola, tillsammans med GU Ventures som kommersialiserar forskningsresultat och utvecklar bolag med anknytning till Göteborgs universitet.

Förutom uppdrag för BioGaia har MetaboGen samarbete med läkemedelsbolaget Ferring och innehar ett antal patent och patentansökningar inom mikrobiomområdet. Bolaget har ett laboratorium i Göteborg där utveckling av nya probiotiska stammar sker. Läs mer på metabogen.se.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-06-26 Nu publicerat: Lactobacillus reuteri minskade benförlust hos äldre kvinnor
2018-06-20 BioGaia tillsätter ny vd 
2018-05-23 Ledningsförändring i BioGaia 

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelseordförandens försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl 10:00.

För mer information
Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia: 0708 306540
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

MetaboGen har snabbt uppnått de uppsatta milstolparna, vilket gör att vi får ett mer omfattande och ännu närmare samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers inom det heta mikrobiomområdet. Vi ser fram emot dessa samarbeten med tillförsikt.
Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia