BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter med divertikulit

Report this content

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med BioGaias probiotiska stam Lactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 har visats kunna minska magsmärta signifikant mer än placebo hos patienter med akut okomplicerad divertikulit. Gruppen som fick probiotikatillskott hade även kortare sjukhusvistelse vilket ledde till ekonomiska fördelar.

I studien deltog 88 patienter, 34 män och 54 kvinnor, med diagnosen akut okomplicerad divertikulit. Medelåldern var 62 år. Alla patienter fick standardbehandling med antibiotika i en vecka. Hälften av gruppen fick dessutom tillskott av Lactobacillus reuteri 4659 i 10 dagar, medan den andra hälften fick placebo.

Resultaten visade att tillskott med Lactobacillus reuteri 4659 signifikant minskade magsmärta och inflammation jämfört med placebo. Dessutom var den genomsnittliga sjukhusvistelsen i gruppen som fick probiotika 3,8 dagar jämfört med 4,8 dagar i placebogruppen, en signifikant tidsskillnad som även var ekonomiskt fördelaktig.

"Vår studie visar att tillskott med Lactobacillus reuteri 4659 två gånger dagligen i 10 dagar under den akuta fasen av okomplicerad divertikulit resulterar i minskning av både smärta och inflammation samt kortare sjukhusvistelse. Baserat på resultaten föreslår vi att patienter med akut okomplicerad divertikulit ges tillskott med denna probiotika, som ett komplement till standardbehandling med antibiotika", säger huvudprövare Veronica Ojetti, docent vid katolska universitetet i Rom, Italien.

Den anti-inflammatoriska stammen Lactobacillus reuteri 4659
BioGaias probiotiska stam Lactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 har i experimentella studier visat sig ha starka anti-inflammatoriska egenskaper, vilket tyder på potentiella positiva effekter vid inflammatoriska tillstånd i magtarmkanalen. Den nu publicerade studien är den första randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien som testar en anti-inflammatorisk probiotika som tillskott till standardbehandling med antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit.

Vad är divertikulit?
Små, utbuktande fickor längs magtarmkanalens kant är vanligt förekommande, framförallt hos personer över 40. När en eller flera av dessa fickor blir inflammerade eller infekterade kallas tillståndet divertikulit. Divertikulit kan ge allvarlig magsmärta, men även feber, illamående och förändrade tarmrörelser.

Studien publicerades online 22 april 2019 i International Journal of Colorectal Disease. Fakta om studien finns här.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-05-03 BioGaia lanserar BioGaia Osfortis – en ny produkt för att förebygga benskörhet
2019-04-05 Kallelse till årsstämma I BioGaia AB (publ) 
2019-03-25 BioGaia publicerar årsredovisning för 2018 

För mer information
Isabelle Ducellier, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår studie visar att tillskott med Lactobacillus reuteri 4659 två gånger dagligen i 10 dagar under den akuta fasen av okomplicerad divertikulit resulterar i minskning av både smärta och inflammation samt kortare sjukhusvistelse. Baserat på resultaten föreslår vi att patienter med akut okomplicerad divertikulit ges tillskott med denna probiotika, som ett komplement till standardbehandling med antibiotika
Veronica Ojetti, docent vid katolska universitetet i Rom, Italien