Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 8 maj 2019 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 • en utdelning på 10,00 kronor per aktie samt avsättning av 3,2 miljoner kronor till ”Stiftelsen för förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens.
 • att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.
 • omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, David Dangoor, Peter Elving, Inger Holmström, Anthon Jahreskog, Peter Rothschild och Brit Stakston
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode skall utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 430 000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 230 000 kronor till vardera av övriga stämmovalda ledamöter.
 • att ett ytterligare arvode om högst 155 000 kronor per månad skall utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande.
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
 • om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-05-08 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2019
2019-05-06 BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter med divertikulit
2019-05-03 BioGaia lanserar BioGaia Osfortis – en ny produkt för att förebygga benskörhet

För mer information
Isabelle Ducellier, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera