BioGaia AB: Delårsredogörelse första kvartalet – januari - mars 2023

Report this content

FÖRSTA KVARTALET 2023

Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år, om inget annat anges.

 • Nettoomsättningen uppgick till 365,8 (283,9) miljoner kronor, en ökning med 82,0 miljoner kronor, 29 % (exklusive valutaeffekter 19 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 306,0 (222,5) miljoner kronor, en ökning med 37 % (exklusive valutaeffekter 27 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 56,6 (60,8) miljoner kronor, en minskning med 7 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 14 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 114,5 (106,9) miljoner kronor, en ökning med 7,6 miljoner kronor (7 %). Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 10 % till 112,1 (102,2) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet ökade med 55 % till 148,0 (95,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 40 % (34 %). Justerat rörelseresultat ökade med 50 % till 150,4 (100,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 41 % (35 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 115,9 (76,3) miljoner kronor, en ökning med 52 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,15 (0,76) kronor före och efter utspädning[1].
 • Kassaflödet uppgick till 93,7 (85,8) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2023 till 1 580,8 (1 571,7 per 31 mars 2022) miljoner kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2023

 • Den 29 mars meddelade BioGaia att bolagets vd Isabelle Ducellier avser lämna bolaget för att ta anställning i ett annat företag. Isabelle Ducellier förblir kvar i sin roll fram till den 30 september 2023.
 • Den 31 mars meddelade BioGaia att företaget lanserar en probiotisk hudsalva för bebisar och barn, Aldermis.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Den 26 april rapporterar BioGaia preliminärt resultat för det första kvartalet 2023.
 • Den 27 april meddelade BioGaia att företaget lanserar produkten Prenatal Care för kvinnor före och under graviditeten.
   

[1] Med anledning av aktiespliten 5:1, som genomfördes i maj 2022, har historiska nyckeltal som baseras på antal aktier räknats om.
 

VD har ordet

Efter ytterligare ett rekordår 2022, då miljardgränsen i försäljning passerades, fortsätter den mångåriga tillväxten med ett mycket starkt första kvartal där vi registrerar en nettoomsättning på 366 miljoner kronor. Detta är en ökning med 29 % jämfört med samma period föregående år (19 % exklusive valutakursförändringar) drivet av två regioner, Americas och APAC. När vi avslutade 2022 stod våra fem marknader med direktförsäljning för ungefär en fjärdedel av den totala försäljningen. Nu med tillägget av Kanada med direktförsäljning, kan vi realisera viktiga synergier med USA marknaden.

I Americas ser vi en fortsatt uppgång med 64 %, drivet av BioGaia Canada, det nystartade dotterbolaget, som bildades efter att avtalet med vår tidigare distributör Ferring avslutats. Vi ser redan, som sagt, operationella synergier med BioGaia USA och våra online-kanaler. BioGaia USA fortsätter sin tvåsiffriga tillväxt driven av försäljningen via Amazon. För första gången i BioGaias historia i USA, sålde vi för mer än 1 miljon dollar via Amazon under en enda månad. Vi har också beslutat oss för att lansera vår egen första kosmetiska probiotiska produkt, Aldermis, en hudsalva för bebisar och barn med torr och känslig hud, som ett bra komplement till vår pediatriska produktportfölj. LATAM överpresterar tack vare den framgångsrika regionala lanseringen av Gastrus och den kontinuerliga framgången med våra Protectis-droppar i Brasilien.

Med 81 miljoner kronor i nettoomsättning växer återigen APAC regionen med en imponerande försäljningsökning om 72 % främst tack vare att Kina återigen öppnat upp efter ytterligare en covid-våg. Sydkorea, Filippinerna, Malaysia och Thailand bidrar också starkt till den totala tillväxten. Försäljningen på Amazon Japan fick ett starkt uppsving under första kvartalet genom ett antal influenser-kampanjer i samband med en re-lansering av BioGaia Prodentis. Detta resulterade i att produkten blev rankad som nummer ett i Amazon Japans ”Drugstore”-kategori under en hel vecka. Denna framgång förstärker vår övertygelse om att implementeringen av vår ”omni”-kanalstrategi med Amazon fungerar och kommer att vara till stor nytta på många fler Amazon-marknadsplatser runt om i världen.

Efter en försäljningsökning på 52 % i EMEA under 2022 tack vare återhämtning efter covid, representerar försäljningen på 143 miljoner kronor under första kvartalet en minskning med 5 % jämfört med föregående år och där också under fjärde kvartalet en viss lageruppbyggnad skedde före prishöjningen.

Noterbart är även de utmärkta resultaten i Turkiet, Polen, Frankrike och Belgien, samt en avmattning i Italien (efter en mycket stark uppgång 2022) och Rumänien.

Trots att konsumenter är försiktiga med utgifter under tider med hög inflation och oro kring framtida ekonomiska utsikter är efterfrågan på kliniskt bevisade probiotika-produkter fortsatt god.

Det är också värt att nämna att Biogaias finansiella situation är mycket stark, och i dessa tider med begränsad tillgång till nytt kapital i biotech-sektorn, har vi inga sådana behov för att driva vår tillväxt, utveckla nya produkter, finansiera eventuella förvärv, samt ge fortsatt attraktiva utdelningar.

Slutligen, som kommunicerades den 29 mars, är det med blandade känslor som jag har beslutat att säga upp mig från BioGaia för att gå till Orkla som VD för portföljbolaget Orkla Health. För att säkerställa en smidig övergång kommer jag att stanna i min nuvarande position till slutet av september 2023. Jag lämnar ett BioGaia som står väl rustat att utvecklas till att vara det mest pålitliga probiotika-varumärket i världen, lett av ett mycket kompetent och helt dedikerat team runt om i världen. Jag tvivlar inte på att BioGaia kommer att fortsätta sin framgångsrika resa. Jag är djupt tacksam för dessa fem år av intensiv transformationsresa från ett ”Business-to-Business” till ett ”Business-to-Consumer” företag.

Isabelle Ducellier
Verkställande direktör och koncernchef BioGaia
5 maj 2023

 

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 5 maj 2023 kl. 09:30 med VD Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. Mer information om telefonkonferensen finns här https://financialhearings.com/event/46020.


Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här


Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: 
ako@biogaia.se
Telefon: +46 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef          
Epost:
mis@biogaia.se
Telefon: + 46 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 08:00 CEST.

Taggar:

Prenumerera