BioGaia förvärvar återstående 50 procent i TwoPac AB

BioGaia äger sedan tidigare 50 procent i TwoPac AB och resterande del har ägts av TwoPacs ledning. BioGaia har idag tecknat avtal där återstående 50 procent förvärvas. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor och tillträde sker den 1 juli 2013.

TwoPac AB bildades 2002 för att tillverka och utveckla förpackningslösningar för probiotika. Idag producerar bolaget framförallt droppar men även sugrör åt BioGaia. Bolagets intäkter består enbart av försäljning till BioGaia. Under 2012 färdigställdes en ny fabrik i Eslöv vilken huvudsakligen finansierades med lån från BioGaia. Sedan den 1 januari 2011 konsolideras TwoPac in i koncernen.

BioGaia har i dag tecknat avtal om att förvärva de resterande 50 procenten av aktierna och TwoPac AB blir därmed ett helägt dotterbolag till BioGaia AB. Motivet till förvärvet är dels att få full kontroll över en del av tillverkningen av bolagets produkter, men framförallt att tillsammans med TwoPac på ett effektivt sätt kunna ta fram nya produkter som kan tillverkas till rimliga kostnader.

TwoPac är lönsamt. Om bolaget hade förvärvats vid årsskiftet 1 januari 2012, skulle BioGaias vinst per aktie 2012 ha ökat från 3,52 kronor till 3,70 kronor (exklusive licensintäkt från Nestlé).

Per Hjalmarsson som är vd för TwoPac kommer att fortsätta att driva företaget.

”Det viktiga med förvärvet är att vi får oinskränkt tillgång till TwoPacs kapacitet när det gäller produktutveckling och kompetensen att bygga skräddarsydda maskiner”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.


Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2013-05-30 BioGaia tecknar avtal med Nestlé för ny kategori av produkter
2013-05-13 BioGaia tecknar exklusivt distributionsavtal i Kina
2013-05-07 BioGaia tecknar exklusivt distributionsavtal i Sydkorea

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 18 juni 2013 kl 14:00.

För mer information
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera

Citat

Det viktiga med förvärvet är att vi får oinskränkt tillgång till TwoPacs kapacitet när det gäller produktutveckling och kompetensen att bygga skräddarsydda maskiner
Peter Rothschild, vd BioGaia