BioGaia publicerar årsredovisning för 2017

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på BioGaias hemsida www.biogaia.se under avsnittet ”Investerare – Finansiella rapporter”. Aktieägare och andra intressenter som önskar få årsredovisningen skickad till sig kan begära detta via e-post till info@biogaia.se.

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 10:00 CET.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-03-26 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
2018-03-23 Dr Reddy’s lanserar BioGaia Protectis droppar i Indien
2018-03-19 BioGaias probiotika för munhälsa lanserad på flera europeiska marknader under namnet GUM PerioBalance

För mer information 
Axel Sjöblad, vd BioGaia: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera