BioGaia publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på BioGaias hemsida www.biogaia.se under avsnittet ”Investerare – Finansiella rapporter”. Aktieägare och andra intressenter som önskar få årsredovisningen skickad till sig kan begära detta via e-post till info@biogaia.se.

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 10:00 CET.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-03-26 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
2018-03-23 Dr Reddy’s lanserar BioGaia Protectis droppar i Indien
2018-03-19 BioGaias probiotika för munhälsa lanserad på flera europeiska marknader under namnet GUM PerioBalance

För mer information 
Axel Sjöblad, vd BioGaia: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera