BioGaia publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisning, ersättningsrapport och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020. I linje med BioGaias hållbarhetsstrategi kommer rapporterna inte tryckas utan finns enbart tillgängliga på BioGaias webbplats biogaia.se under avsnittet Investerare – Rapporter och presentationer/Årsredovisningar.

 

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 11:00 CET.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2021-03-17    BioGaia Invest (BGI) – ett nytt dotterbolag som fokuserar på innovativa investeringar för att främja BioGaias tillväxt
2021-02-12    MetaboGen har nått ny viktig milstolpe i sin utveckling av nya probiotiska produkter
2021-02-04    BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2020

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera