• news.cision.com/
  • BioGaia/
  • BioGaias dotterbolag IBT går snabbt framåt i utvecklingen av ett läkemedel för för tidigt födda barn

BioGaias dotterbolag IBT går snabbt framåt i utvecklingen av ett läkemedel för för tidigt födda barn

Report this content

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) arbete syftar till att utveckla ett unikt särläkemedel för att förebygga den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC). Projektet har fortskridit snabbare än planerat och enligt den uppdaterade utvecklingsplanen räknar IBT med att genomföra två kliniska prövningar inom de närmaste tre åren.

Vänligen se bifogad pdf för hela pressmeddelandet.

För mer information 
Peter Rothschild, vd BioGaia: 08 555 293 00

Stafffan Strömber vd IBT: 08 410 145 55

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera