BioGaias probiotika lanseras i Thailand

BioGaia har tecknat ett exklusivt avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaias produkter inom pediatrik och gastroenterologi i Thailand. Produkterna kommer att marknadsföras med en kombination av BioGaias och Abbotts varumärken. Lansering är planerad till 2017.

BioGaia arbetar i första hand inom pediatrik, gastroenterologi och munhälsa och bolagets probiotiska produkter säljs i omkring 90 länder.

"Vi har ett starkt fokus på att expandera vår verksamhet i Asien och jag är mycket glad att BioGaias produkter kommer att finnas tillgängliga i ytterligare ett betydelsefullt land i regionen. Baserat på de positiva erfarenheter vi redan har av att samarbeta med Abbott i Latinamerika, ser jag fram emot en lyckad lansering av våra produkter med Abbott i Thailand", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-12-07 BioGaias intressebolag MetaboGen startar studie om graviditetsklåda med Ferring
2016-12-05 BioGaia tecknar betydande distributions- och licensavtal med partner i Japan
2016-11-30 BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 kl 08:00 CET.

För mer information 
Axel Sjöblad, vd BioGaia: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se.

BioGaia AB, Box 3242, SE- 103 64 STOCKHOLM Gatuadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm Telefon: 46 8 -55529300. Organisationsnummer 556380-8723. www.biogaia.se.

Prenumerera

Citat

Vi har ett starkt fokus på att expandera vår verksamhet i Asien och jag är mycket glad att BioGaias produkter kommer att finnas tillgängliga i ytterligare ett betydelsefullt land i regionen. Baserat på de positiva erfarenheter vi redan har av att samarbeta med Abbott i Latinamerika, ser jag fram emot en lyckad lansering av våra produkter med Abbott i Thailand
Axel Sjöblad, vd, BioGaia