BioGaias resultat för första kvartalet överstiger marknadens förväntningar

Report this content

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaias försäljning har under det första kvartalet 2022 påverkats positivt av en ökande efterfrågan i framförallt Europa.

För första kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 284 (202) miljoner kronor, en ökning med 41%. Rörelseresultatet för första kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 95 (64) miljoner kronor, en ökning med 48%.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal ett fredagen den 6 maj 2022 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
05.04.2022 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
28.03.2022 BioGaia publicerar årsredovisning för 2021
04.02.2021 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2021

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-25 08:00 CET.

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com­­

Prenumerera

Dokument & länkar