BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar

Report this content

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaia har under slutet av det tredje kvartalet 2021 ombetts av vissa kunder som riskerar att få slut i lagret, att tidigarelägga order vilket har haft en positiv effekt på försäljningen i kvartalet.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 174 (132) miljoner kronor, en ökning med 32 %. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 67 (27) miljoner kronor, en ökning med 148 %. För helåret beräknas försäljningen i stort sett motsvara förväntningarna.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal tre torsdagen den 21 oktober 2021 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2021-10-13 21:00 CET.

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera