BioGaia interview: Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf - Probiotics and plaque control in pregnant women


Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf University Wûrzburg, Department of Periodontology, Würzburg, Germany is interviewed at EuroPerio7 about a study that was designed to evaluate the influence of daily consumption of the probiotic Lactobacillus reuteri prodentis, on plaque and gingivitis scores in pregnant women during the third trimester of pregnancy in a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial.

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera