BioGaia interview: Prof. Dr. Wim Teughels - Probiotics in the management of periodontitis


EuroPerio7: Prof. Dr. Wim Teughels Catholic University Leuven, Department of Periodontology, Research Group for Microbial Adhesion, Leuven, Belgium share the results from a study on the clinical and microbiological efficacy of Lactobacillus reuteri prodentis as an adjunct to periodontal therapy.

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera