Ändring av antalet aktier och röster i BioInvent International AB

Report this content

Lund, Sverige, den 26 februari 2021 – BioInvent International AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BINV) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 26 februari 2021 uppgår till 42 210 495 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den riktade emission om 143 MSEK till svenska och internationella institutionella investerare genom utgivande av 2 834 399 aktier som offentliggjordes den 23 februari 2021.

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett företag i kinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class-antikroppar för cancer terapier,
 med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations

+46 (0)46 286 85 50     
cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr.: 556537-7263

Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: +46 (0)46 286 85 50
www.bioinvent.com   

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021 kl.8.00 CET.