BioInvent anordnar möte med Key Opinion Leader om BI-1206 för behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom vid återfall eller resistens

Report this content

Lund, Sverige – 20 januari 2021 – BioInvent International AB (”BioInvent”) (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, meddelar idag att man kommer att anordna ett webbinarium med en Key Opinion Leader om BI-1206 för behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom vid återfall eller resistens torsdagen den 28 januari 2021, kl. 17.30 CET (11.30 ET).

Vid evenemanget medverkar den renommerade lymfomexperten medicine doktor Mats Jerkeman vid Lunds universitet. Han kommer i en presentation att redogöra för de terapimöjligheter som står till buds idag, samt för medicinska behov som inte kan tillgodoses hos patienter med non-Hodgkins lymfom som återfallit i sin sjukdom eller blivit resistenta – behandlingsalternativen är idag mycket begränsade. Dr Jerkeman ska också diskutera sina erfarenheter av att behandla sådana patienter med BioInvents anti-FcγRIIB-antikropp BI-1206, en monoklonal antikropp som är selektivt inriktad på en ”antikroppsbroms” och därigenom bidrar till att minska resistensen mot rituximab.

Dessutom informerar BioInvents ledningsgrupp om utvecklingen i den pågående fas I/IIa-studien av BI‑1206 i kombination med rituximab. Vidare ska BioInvents partner CASI Pharmaceuticals (NASDAQ: CASI) berätta om utvecklingsplanen för BI-1206 i Kina samt för potentialen där. Dr Jerkeman och ett antal personer i BioInvents och CASI:s företagsledningar finns tillgängliga och svarar på frågor efter de formella presentationerna.

Om du vill delta i detta webbinarium registrerar du dig här.

Dr Mats Jerkeman är professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på samtliga aspekter av malignt lymfom och syftar till att förbättra patienternas livskvalitet och överlevnadschanser.

Dr Jerkeman samordnar ett antal pågående kliniska prövningar avseende diffust storcelligt B‑cellslymfom och mantelcellslymfom. Han är även ordförande i Nordic Lymphoma Group, redaktör för ESMO Guidelines/Lymphoma och mångårig samordnare av det svenska lymfomregistret.
 

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO       Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com mchang@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50

www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar