BioInvent erhåller milstolpsbetalning på 2 miljoner euro från Daiichi Sankyo

Report this content
  • Betalningen avser utveckling av en GARP-riktad antikropp i samband med start av en klinisk fas I-studie

Lund, Sverige – 22 oktober 2020 BioInvent International AB (”BioInvent”) (OMXS: BINV), meddelar idag att bolaget kommer att erhålla en milstolpsbetalning på 2 miljoner euro inom ramen för samarbetet med Daiichi Sankyo i samband med att det inleds en global klinisk fas I‑studie av en anti-GARP-riktad antikropp (Glycoprotein A Repetitions Predominant).
 
Fas I-studien är en öppen, first-in-human global multicenterstudie med doseskalering, som genomförs av Daiichi Sankyo och som syftar till att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av DS‑1055 hos vuxna patienter med långt framskridna eller metastaserade solida tumörer.
 
Antikroppen DS‑1055 har identifierats av Daiichi Sankyo och är riktad mot GARP, ett transmembranprotein uttryckt på ytan av regulatoriska T-celler (Tregs), som är involverade i immuntolerans och har stark immunsuppressiv aktivitet.
i
 
Vid arbetet med identifiering av DS-1055 hade Daiichi tillgång till BioInvents n-CoDeR®-antikroppsbibliotek genom ett samarbetsavtal. Enligt avtalet erhåller BioInvent milstolpsbetalningar när vissa kliniska milstolpar uppnås och royaltybetalningar på nettoomsättning när en produkt kommersialiseras.
 
Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterar: ”Det är glädjande att denna kliniska fas I-prövning med DS-1055 kan inledas, och vi ser fram emot fortsatt samarbete med Daiichi Sankyo. Vi fortsätter att tillämpa vår mångsidiga n-CoDeR®/F.I.R.S.T™-teknologiplattform för våra egna kliniska utvecklingsprogram och för vår partnermodell, vilket ger oss många skott på mål.”
 
Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.
 
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO       Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com    mchang@lifesciadvisors.com
 

 
 
 
BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50
www.bioinvent.com
 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.
 
Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 6.45 CEST.

 

i Ohue and Nishikawa. Regulatory T (Treg) cells in Cancer: Can Treg Cells be a New Therapeutic Target In Cancer. Cancer Sci. 2019 Jul; 110(7): 2080–2089.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar