BioInvent finansiell rapportering 2003

Report this content

BioInvent finansiell rapportering 2003 Lund: BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, avser att kalla till ordinarie bolagsstämma den 10 april 2003. Bolaget avser att under 2003 avge finansiella rapporter enligt följande: Bokslutskommuniké 12 februari Delårsrapporter 10 april (januari-mars) 17 juli (januari-juni) 16 oktober (januari-september) -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen Jonas Källmén VD och koncernchef CFO Tel: 046-286 85 67 Tel: 046-286 38 12 Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708-77 48 07 E-mail: E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com jonas.kallmen@bioinvent.com Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeR(TM). Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeR(TM) har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 130 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00600/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar