BioInvent och SkylineDx tillkännager samarbete inom patientstratifiering i syfte att maximera den terapeutiska effekten hos BI-1206

Report this content
  • Avtal om karaktärisering av tumörers genuttryck och immunologiska signaturer
  • SkylineDx fokuserar på upptäckt och utveckling av nya genbaserade biomarkörer

Lund, Sverige – 24 mars 2020 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (OMXS: BINV) meddelar idag att ett avtal ingåtts med SkylineDx som avser karaktärisering av tumörers genuttryck och immunologiska signaturer före och efter behandling med BI-1206.

SkylineDx är ett företag inom molekylärdiagnostik som fokuserar på upptäckt av nya genbaserade biomarkörer med hög klinisk nytta vid val och stratifiering av patienter. Företaget har sitt huvudkontor i Rotterdam, Nederländerna, och driver ett CAP/CLIA-certifierat laboratorium i San Diego i Kalifornien, USA.

Bolagen kommer att bedriva gemensam forskning och utveckling kring prediktiva immunologiska signaturer för att underlätta identifieringen av patienter med non-Hodgkins lymfom (NHL) och solida tumörer som sannolikt visar klinisk respons på behandling med BioInvents ledande produktkandidat BI-1206.

BioInvents vd Martin Welschof kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med SkylineDx, ett bolag som byggt upp en omfattande expertis inom molekylärdiagnostik, som är fundamental för utveckling av riktade cancerterapier. Att identifiera patienter som förväntas svara på behandling med BI-1206 blir en stor tillgång när vi ska vidareutveckla den här lovande behandlingen, och tillsammans med uttrycksnivåer av FcγRIIB kan detta ge oss möjlighet att utöka användningen till behandling av andra maligna sjukdomar.”

SkylineDx vd Dharminder Chahal kommenterar: ”Jag har nöjet att meddela att vi ska samarbeta med BioInvent, en sann föregångare inom lovande nya cancerbehandlingar. Som diagnostikföretag strävar vi alltid mot precisionsmedicin. Att vi nu inleder ett samarbete för att i läkemedelsprövningar i tidig fas identifiera patienter som uppvisar verklig terapeutisk respons, utgör en viktig milstolpe på väg mot det målet.”

 

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com

Om SkylineDx
SkylineDx är ett högteknologiskt bioteknikbolag som verkar i kommersiell fas med huvudkontor i Rotterdam, Nederländerna, och ett CAP/CLIA-certifierat laboratorium i San Diego i Kalifornien, USA. Bolaget använder sin expertkompetens för att överbrygga klyftan mellan genuttryckssignaturer som upptäcks i den akademiska världen och kommersiellt tillgängliga diagnostikprodukter med hög klinisk nytta. Med fokusera på diagnostik hjälper SkylineDx medicinsk personal att tillförlitligt fastställa typ eller status av en sjukdom eller att prognostisera enskilda patienters svar på en specifik behandling. Den medicinska personalen kan använda testresultaten för att skräddarsy behandlingen till den enskilda patienten. Läs mer på www.skylinedx.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Welschof, vd   Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263

Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Prenumerera

Dokument & länkar