BioInvent och ThromboGenics reviderar mångårigt avtal om utveckling av monoklonala antikroppar

Lund, Sverige, och Leuven, Belgien – 10 juli 2017 – BioInvent International AB (”BioInvent”) (OMXS: BINV) och ThromboGenics NV (Euronext Bryssel: THR) meddelar idag att de har enats om att revidera sitt mångåriga avtal som omfattar utveckling av de nya monoklonala PlGF-antikroppsprodukterna TB-403 och THR-317. Ändringarna av det befintliga avtalet har anpassats till respektive bolags strategiska ambitioner och terapeutiska fokus. 

Den nya monoklonala PlGF-antikroppen utvecklas för närvarande som: 

  • TB-403, som utvärderas i en fas I/IIa-studie som behandling vid återfall av, eller vid behandlingsresistent, medulloblastom, en ovanlig, livshotande hjärntumör som huvudsakligen drabbar barn. TB-403 utvecklas av Oncurious (ett dotterbolag till ThromboGenics) i samarbete med BioInvent.
  • THR-317, som utvärderas i en fas II-studie på patienter med diabetiskt makulaödem. Studien utförs enbart av ThromboGenics.

Enligt det nuvarande avtalet delas det ekonomiska värdet av läkemedlen 60:40 (Thrombogenics: Bioinvent), medan historiska och framtida utvecklingskostnader delas 50:50. 

Enligt det nya överenskomna avtalet fördelas det ekonomiska värdet och kostnaderna enligt följande: 

  • TB-403 – BioInvent övertar rollen som projektledare för utveckling av TB-403 i alla onkologiindikationer och ökar sin andel av det ekonomiska värdet från 40 till 50 procent. Parterna fortsätter att dela 50:50 på utvecklingskostnaderna för TB-403 när det gäller onkologiindikationer.
  • THR-317 – ThromboGenics erhåller fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte rör onkologi. ThromboGenics fortsätter att bära alla kostnader för utvecklingen av THR-317 inom indikationer som inte rör onkologi och BioInvent erhåller ett  ekonomiskt värde om fem procent.

ThromboGenics och BioInvent har ingått ett bindande term sheet för TB-403 och THR-317 enligt ovan, och slutliga reviderade avtal kommer att tecknas före utgången av det tredje kvartalet 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent international
Michael Oredsson

VD och koncernchef
Tel: 046 286 85 67 / 0707 16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

ThromboGenics
Wouter Piepers
Global Head Corp Coms & Investor Relations +32 16 75 13 10 / +32 478 33 56 32
wouter.piepers@thrombogenics.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com 

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se

Om ThromboGenics 
ThromboGenics är ett biofarmaceutiskt bolag inriktat på utveckling av innovativa behandlingar av diabetisk ögonsjukdom. Bolagets pipeline av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater är inriktad mot de viktiga segmenten av marknaden för diabetiska ögonsjukdomar.  

ThromboGenics genomför just nu CIRCLE-studien, en klinisk fas II-studie som utvärderar multipla doser av THR-409 (okriplasmin) för att inducera en total bakre glaskroppsavlossning hos patienter med icke-proliferativ retinopati (NPDR). 

THR-317, som är en PIGF-hämmare som utvecklas för behandling av diabetiskt makulaödem, eller som kombinationsbehandling med anti-VEGF-behandlingar, tog in den första patienten i en klinisk fas II-studie i januari 2017. Dessutom befinner sig THR-149, en plasmakallikreinhämmare som är ett resultat av ett forskningssamarbete med Bicycle Therapeutics, och THR-687, en integrinantagonist som inlicensierats från Galapagos, i ett sent stadium av preklinisk utveckling.  

ThromboGenics var med JETREA® (okriplasmin) först ut inom en ny läkemedelskategori för farmakologisk vitreolys. JETREA® är nu godkänt för behandling av vitreomakulär traktion i 54 länder över hela världen. ThromboGenics marknadsför JETREA® via sitt dotterbolag ThromboGenics, Inc. i USA. Novartis marknadsför JETREA® utanför USA.  

ThromboGenics har sitt huvudkontor i Leuven, Belgien, och är noterat på NYSE Euronext-börsen i Bryssel under THR. För mer information se www.thrombogenics.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017 kl. 7.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar