BioInvent presenterar proof-of-concept-data för anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1607 på AACR 2021

Report this content

BI-1607 är utformad för att öka effekten av kliniskt verifierad antikroppsterapi i patienter som inte längre svarar på behandlingen.

Lund, Sverige den 11 mars 2021 – BioInvent International AB (”BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV) meddelar idag att bolaget presenterar proof-of-concept-data för BI-1607 – en ny, fullt humaniserad, FcγRIIB-blockerande antikropp – vid American Association for Cancer Researchs (AACR) årliga konferens som i år hålls digitalt den 10–15 april och den 17–21 maj.

”De data som presenteras här är väldigt spännande och utgör proof-of-concept för att BI-1607 kan förstärka immunsystemets anti-tumörsvar, vilket visas genom ökad effekt av CTLA-4-baserad terapi och att resistensen övervinns”, kommenterar BioInvents vd Martin Welschof. ”Vi ser fram emot att ta BI-1607 in i klinisk utveckling och räknar med att ansöka om tillstånd för klinisk prövning under andra halvåret 2021. BI-1607 blir BioInvents fjärde läkemedelskandidat i klinisk utveckling – ännu ett bevis för att vi har en kraftfull och produktiv teknologiplattform.”

Att förstå resistensmekanismerna för olika klasser av antikroppsbaserade läkemedel och övervinna resistensen kan komma att förbättra behandlingsutfallet för cancerpatienter ytterligare enligt abstractet med titeln ”A novel FcγRIIB-blocking antibody to enhance FcγR-dependent antitumor immunity”.
BI-1607 har en ny verkningsmekanism och har utformats för att förstärka FcγR-beroende anti-tumörsvar.
Abstractet redogör för hur BI-1607 förstärker effekten av anti-CTLA-4 i experimentella (syngeneiska och immunkompetenta) sjukdomsmodeller, dels i en responsiv (MC38) dels i en resistent modell (CT26). En kombinationsbehandling med tre olika substanser – BI-1607, anti-PD-1 och anti-CTLA-4 i låg dos – visas avsevärt förbättra överlevnaden i en B16-tumörmodell som inte svarar på checkpoint-blockad. För mer information och tillgång till hela abstractet, se https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/2743

BioInvents ledande läkemedelskandidat BI-1206 är en av bolagets tre läkemedelskandidater i klinisk utveckling, BI-1206 utvärderas för närvarande i två separata fas I-studier för behandling av hematologiska respektive solida tumörer. I januari 2021 inleddes en fas I/IIa-studie av anti-TNFR2-antikroppen BI-1808. I mars 2021 inledde BioInvent tillsammans med sin partner Transgene en fas I/IIa-studie av det nya onkolytiska vaccinia-viruset BT-001.

***

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för immunterapibehandling av cancer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas I/II-studier, avsedda för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander                                       Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50                                   +44 7483 284 853

cecilia.hofvander@bioinvent.com              mchang@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan1

Postadress: 223 62 LUND
Tel: +46 (0)46 286 85 50
www.bioinvent.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021, kl.8.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Prenumerera

Citat

De data som presenteras här är väldigt spännande och utgör proof-of-concept för att BI-1607 kan förstärka immunsystemets anti-tumörsvar, vilket visas genom ökad effekt av CTLA-4-baserad terapi och att resistensen övervinns. Vi ser fram emot att ta BI-1607 in i klinisk utveckling och räknar med att ansöka om tillstånd för klinisk prövning under andra halvåret 2021. BI-1607 blir BioInvents fjärde läkemedelskandidat i klinisk utveckling – ännu ett bevis för att vi har en kraftfull och produktiv teknologiplattform.
vd Martin Welschof.