BioInvent tecknar produktionsavtal med Cancer Research UK som förväntas generera cirka 30 miljoner kronor (~3 miljoner USD)

Report this content

Lund, Sverige – 23 oktober 2019 – BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) meddelar idag att bolaget tecknat ett produktionsavtal med Cancer Research UK, världens största oberoende finansiär av cancerforskning, för produktion av Hummingbird Biosciences anti-HER3- antikroppsläkemedel HMBD-001 för användning inom ett kliniskt samarbete mellan Cancer Research UK och Hummingbird Bioscience där läkemedlet ska utvärderas i en fas I-studie.

Enligt avtalet, som förväntas generera intäkter om cirka 30 miljoner kronor (~3 miljoner USD), huvudsakligen under 2020, kommer BioInvent att leverera HMBD-001 till Cancer Research UK.
Avtalet omfattar utveckling av processer, analyser och formulering, processuppskalning samt produktion av toxikologiskt och kliniskt material i batcher om 200 och 1 000 liter.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal med Cancer Research UK och ser fram emot att producera Hummingbirds läkemedelskandidat för kliniska prövningar. Det faktum att BioInvent har en egen produktionsanläggning ger oss ökad flexibilitet som innebär att vi kan utveckla våra egna immunonkologiska program på ett effektivare sätt samtidigt som vi kan generera intäkter från våra tjänster till externa samarbetspartners och därigenom bidra till att finansiera vår egen projektportfölj”, säger Martin Welschof, BioInvents VD.

Dr Nigel Blackburn, ansvarig för läkemedelsutveckling på Cancer Research UK, säger: ”Vi är mycket nöjda över samarbetet med BioInvent som ska producera Hummingbird Biosciences anti-HER3-antikropp, som nu är klar för att prövas i kliniska studier. Våra samarbeten inom klinisk utveckling snabbar på utvecklingen av nya lovande behandlingar, som den här, genom en av de svåraste läkemedelsutvecklingsfaserna så att de kan nå ut till cancerpatienter mycket tidigare.”

Cancer Research UK:s Centre for Drug Development har ingått ett samarbete med Hummingbird Bioscience för att tillverka anti-HER3-antikropp av klinisk kvalitet och genomföra en klinisk fas I-studie för att utvärdera läkemedlets säkerhet, toxicitet och effekt. HMBD-001 är den enda anti-HER3-antikroppen under utveckling som binder till det mest kritiska området som är involverat i HER3-aktivering, och därmed fullständigt stänger av denna signal. Om denna nya antikropp blir framgångsrik skulle den kunna användas i behandling av flera cancerformer och vara effektiv mot läkemedelsresistenta cancerformer.

BioInvents tillverkningskapacitet
BioInvents tillverkningsanläggning följer regelverket för Current Good Manufacturing Practice (cGMP), är helt baserad på engångsteknologi och kan producera batcher i storlekar från 40 liter till 1 000 liter. Plattformsprocessen säkerställer snabb och effektiv processutveckling, och omfattar allt från cellinjeutveckling till frisläppande av läkemedelssubstans för kliniska studier. BioInvent erbjuder flera valmöjligheter inom cellinjeutveckling som inkluderar en royalty-fri GS-knockad CHO K1-cellinje.

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Tre prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com  

Om Cancer Research UK:s Centre for Drug Development
Cancer Research UK har en imponerande meritlista när det gäller utveckling av nya cancerbehandlingar. Cancer Research UK:s Centre for Drug Development (CDD), tidigare Drug Development Office, har haft en pionjärroll inom utvecklingen av nya cancerbehandlingar de senaste 25 åren, och har fört mer än 140 potentiella nya cancerläkemedel vidare till kliniska studier på patienter. Idag har CDD en portfölj med cirka 30 nya läkemedelskandidater mot cancer i preklinisk utveckling, kliniska fas I-studier eller tidiga kliniska fas II-studier. Sex av dessa nya kandidater har nått marknaden, bland annat temozolomid mot hjärntumörer, abirateron mot prostatacancer och rukaparib mot äggstockscancer. Två andra läkemedel prövas i sena fas III-studier. Denna framgångsgrad är fullt jämförbar med vilket läkemedelsbolag som helst.

Om Cancer Research UK

  • Cancer Research UK är världens ledande cancerstiftelse, med målet att rädda liv genom forskning.
  • Cancer Research UK:s banbrytande arbete med förebyggande, diagnos och behandling av cancer har bidragit till att rädda miljontals liv.
  • Cancer Research UK får inget statligt bidrag till sitt livräddande arbete – varje steg i kampen för att besegra cancer bygger på gåvor från allmänheten.
  • Cancer Research UK har spelat en central roll i de framsteg som lett fram till att överlevnaden hos brittiska cancerpatienter har fördubblats under de senaste fyrtio åren.
  • I dag överlever två av fyra personer sin cancer i minst tio år. Cancer Research UK:s mål är att driva på utvecklingen så att år 2034 ska tre av fyra överleva sin cancer i minst tio år.
  • Cancer Research UK stödjer forskning kring alla aspekter av cancer genom det arbete som utförs av mer än 4 000 forskare, läkare och sjuksköterskor.
  • Cancer Research UK:s vision är att, tillsammans med sina samarbetspartners och bidragsgivare tidigarelägga den tidpunkt då alla typer av cancer kan botas.

För ytterligare information om Cancer Research UK:s arbete eller för att läsa mer om hur man kan stödja organisationen, ring +44 300 123 1022 eller besök www.cancerresearchuk.org. Följ Cancer Research UK på Twitter och Facebook.

För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 13.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar