BioInvent utnyttjar option att utveckla och kommersialisera en ny typ av läkemedel mot åderförkalkning

Report this content

BioInvent utnyttjar option att utveckla och kommersialisera en ny typ av läkemedel mot åderförkalkning Lund: BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har i dag förvärvat rättigheter till att utveckla antikroppsbaserade läkemedel för behandling av åderförkalkning Initialt är BioInvents målsättning att stabilisera de plack i kärlväggen som kan ge upphov till hjärtinfarkt och stroke - orsaken till mer än 50% av dödsfallen i västvärlden. Bolaget tror även att ett antikroppsbaserat läkemedel kan hindra uppbyggnad av nya plack, samt ha möjlighet att reducera storleken på redan befintliga plack. Plack bildas på grund av att fettpartiklar som inlagrats i kärlväggen ger upphov till inflammation, celldöd och ärrbildning. Plack som innehåller stora mängder fett, inflammatoriska och döda celler riskerar att slitas sönder av blodflödet vilket leder till blodproppsbildning och infarkt. Bolaget avser nu att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot målstrukturer associerade till denna process. Rättigheterna till dessa unika målstrukturer har förvärvats från Forskarpatent och baseras på forskningsarbete utfört av Professor Jan Nilsson och hans grupp. Denna grupp har i många år studerat förhållandet mellan arteroskleros (åderförkalkning) och immunsystemet. De har funnit övertygande bevis för att antikroppar har en skyddande roll i utvecklingen av arteroskleros. Avtalet är ännu ett viktigt steg mot att realisera bolagets strategi; att bygga en portfölj av läkemedelskandidater baserat på den unika kunskap och teknikplattform som bolaget förfogar över. Svein Mathisen, verkställande direktör för BioInvent, säger: "Sedan vi förvärvade optionen till dessa mycket intressanta målstrukturer har vi arbetat med att utvärdera projektet och har nu beslutat att förvärva dessa rättigheter. Detta är ett lysande exempel på vår strategi att erhålla intressanta målstrukturer inom betydelsefulla indikationsområden från grupper med unik kunskap underbyggt av ett relevant patentskydd." Professor Jan Nilsson säger: "Forskning som gjorts i vår och andra grupper har under senare år visat att immunsystemet försöker skydda blodkärlen från de skador som orsakas av ett högt blodfett bland annat genom att tillverka skyddande antikroppar. Vi har lyckats identifiera de strukturer som ger upphov till denna antikroppsbildning. Vi är mycket glada att få arbeta med BioInvent som har en unik kompetens när det gäller framställning av specifika humana antikroppar och hoppas att detta samarbete kommer att leda till utveckling av nya möjligheter för behandling av hjärtkärlsjukdom." -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen VD och koncernchef Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet är förenad med risk och/eller osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Beskrivningen av ovanstående avtal gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är endast en sammanfattning av dess huvudpunkter. Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeR(TM). Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeR(TM) har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 130 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00130/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar