BioInvent utvidgar kommande fas I/IIa-studie av TB-403

Lund, Sverige – 8 juli 2015 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att den kommande fas I/IIa-studien av TB-403 utöver den redan tillkännagivna indikationen medulloblastom även kommer att omfatta barn med Ewingsarkom och neuroblastom under doseskaleringsfasen av studien. Vidare meddelas att avslutande förhandlingar pågår med ett ledande kliniskt nätverk i USA för att genomföra studien. Studien planeras starta under fjärde kvartalet 2015.

Medulloblastom, neuroblastom och Ewingsarkom är ovanliga och livshotande former av cancer hos barn. Målet med fas I/IIa-studien är att dokumentera säkerheten och effekten hos TB-403, både som monoterapi och i kombination med dagens standardbehandling. Om TB-403 visar tecken på effekt under studiens gång kommer en diskussion med FDA att initieras för ett snabbare marknadsgodkännande.  

”Vi är mycket nöjda över att planerna på att inleda en större klinisk studie avseende barncancer har avancerat snabbt under de senaste månaderna. Vi räknar med att skapa värdefulla kliniska data för TB-403 med begränsad ekonomisk risk, samtidigt som ägarandelen i projektet bibehålls”, säger BioInvents VD Michael Oredsson.

TB-403 utvecklas i samarbete med Oncurious NV, ett bioteknikföretag som är en avknoppning av det belgiska bioläkemedelsföretaget ThromboGenics NV. BioInvent har rätt till 40 procent av alla framtida intäkter från projektet. TB-403 riktar sig mot proteinet PIGF och signalerar genom dess receptor Nrp-1, båda högt uttryckta hos patienter med medulloblastom, Ewingsarkom eller neuroblastom.

Bakgrundsinformation:

Om medulloblastom, Ewingsarkom och neuroblastom
Medulloblastom, Ewingsarkom och neuroblastom hör till samma familj av tumörer, primitiva neuroektodermala tumörer (PNET). PlGF och dess receptor Nrp1 uttrycks båda i tumörprover.

Medulloblastom är den vanligaste formen av hjärntumör hos barn. Behandling med kirurgi, strålning och cytostatika har förbättrat överlevnaden som för närvarande ligger mellan 70 och 80 procent. För patienter med återfall är mediantiden för överlevnad dock bara 7–14 månader.

Ewingsarkom är en elakartad tumör som angriper ben och omgivande mjukvävnader. Sjukdomen förekommer mest hos pojkar i åldern 10–20 år. Trots cytostatikabehandling och strålning är dödligheten 30 procent. Ewingsarkom är den näst vanligaste typen av bencancer hos barn, men är mycket ovanlig.

Neuroblastom är en ovanlig form av cancer som vanligen drabbar binjurarna eller nervvävnaden utefter ryggraden. Sjukdomen är fortfarande en utmaning inom pediatrisk onkologi och svarar för 15 procent av alla dödsfall hos barn på grund av cancer. Det finns olika varianter av sjukdomen och den allvarligaste formen har en dödlighet på cirka 40 procent.

Om BioInvent
BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen. BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma, Servier och Xoma. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson                                               
VD och koncernchef                                           
046-286 85 67                                                     
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com

www.bioinvent.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar