BioInvents partner Oxurion tillkännager full rekrytering, tidigare än planerat, för fas 2-studien som utvärderar kombinationen av anti-PlGF (THR-317) och anti-VEGF (ranibizumab) för behandling av DME

Lund, Sverige – 4 april 2019 – BioInvent International AB:s (publ) (BINV) partner Oxurion NV rapporterade idag att alla patienter har rekryterats till Oxurions fas 2-studie som utvärderar effekt och säkerhet för THR-317, en humaniserad antikropp mot placental tillväxtfaktor (PlGF), i kombination med anti-VEGF (ranibizumab), en antikropp mot vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), för behandling av diabetiskt makulaödem (DME). Totalt 70 patienter har rekryterats till studien, tidigare än planerat. Topline-data från studien förväntas under Q3 2019.

Under 2017 erhöll Oxurion fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte avser onkologi. I utbyte är BioInvent berättigat till fem procent av programmets ekonomiska värde.

För mer information, se Oxurions pressmeddelande från den 4 april 2019 (www.oxurion.com).


Om BioInvent
 

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com


BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar