Inbjudan till presentation av BioInvent’s delårsrapport för andra kvartalet, 2019 den 22 augusti 2019

Report this content

Lund, Sverige – 14 augusti 2019 – BioInvent International AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2019 torsdagen den 22 augusti kl. 8.30 CEST, följt av en audiocast med telefonkonferens kl. 11.00 CEST med verkställande direktören Martin Welschof, samt medlemmar från bolagets ledning. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta, vänligen ring något av nedanstående telefonnummer från:

Sverige: +46 8 566 426 92
UK: +44 333 300 9272
US: +1 833 526 8383

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/bioinvent-q2-2019

  
Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com  

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar