Inbjudan till presentation av BioInvent’s rapport för andra kvartalet 2020, den 27 augusti 2020

Lund, Sverige – 21 augusti 2020 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2020 torsdagen den 27 augusti kl. 8.00 CEST, följt av en audiocast med telefonkonferens kl. 17.30 CEST med verkställande direktören Martin Welschof, samt medlemmar från bolagets ledning. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta, vänligen ring något av nedanstående telefonnummer från:

SE: +46 850558350
NE: +31 107129163
UK: +44 3333009266
US: +1 8335268398

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/bioinvent-q2-2020

 
Om BioInvent

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO       Hans Herklots, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50

www.bioinvent.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar