BioInvent - Inbjudan till investerarkvällar i Stockholm, Malmö och Göteborg

Lund, Sverige – 21 mars 2019 – BioInvent International AB:s (OMXS: BINV) meddelar idag att bolaget kommer att ordna tre investerarkvällar i samband med den pågående kapitaliseringen av bolaget. Vid investerarkvällarna kommer BioInvents vd Martin Welschof hålla en presentation av bolaget samtidigt som han och andra medlemmar i ledningsgruppen kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor. 

Stockholm
Datum: torsdag, 28 mars 2019
Tid: 18.00 – 20.00 CET
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44, Stockholm

Malmö
Datum: tisdag, 9 april 2019
Tid: 18.00 – 20.00 CET
Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, 201 80, Malmö

Göteborg
Datum: onsdag, 10 april 2019
Tid: 18.00 – 20.00 CET
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03, Göteborg
 

För att delta i investerarkvällarna, skicka ett e-mail till events.se@paretosec.com med ditt fullständiga namn och orten där du vill delta (Stockholm, Malmö eller Göteborg).

 
Om BioInvent

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, och är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, vd 
Hans Herklots, LifeSci Advisors 
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com
hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar